ABN Amro en Triodos staken joint venture Triodos MeesPierson

ABN AMRO MeesPierson en Triodos Bank kondigden gisteren hun voornemen aan om de joint venture Triodos MeesPierson (TMP) te beëindigen. Partijen hebben in goed overleg besloten per 1 januari 2018 de joint venture te staken onder voorbehoud van relevante goedkeuringen van de toezichthouder. De activiteiten van TMP worden voortgezet binnen beide banken. De joint venture is in 2005 opgericht en houdt zich uitsluitend bezig met duurzaam vermogensbeheer voor klanten van ABN AMRO MeesPierson en Triodos Bank.

Jos ter Avest, Algemeen Directeur ABN AMRO MeesPierson: “Bij de start van de joint venture was het – zoals bij de meeste joint ventures het geval is – niet de bedoeling om deze oneindig te laten bestaan. De samenwerking is aangegaan in een tijd dat duurzaam beleggen nog iets bijzonders was, wat speciale aandacht behoefde om tot wasdom te komen. De samenwerking tussen ABN AMRO en Triodos Bank bood toegevoegde waarde omdat we door de krachten te bundelen gebruik konden maken van elkaars ervaring, expertise en middelen om zo duurzaam beleggen te laten groeien.”

Vervolgstappen

De komende periode wordt gewerkt aan het onderbrengen van de medewerkers en activiteiten binnen beide banken en het ontbinden van de joint venture. Daarbij staat voorop dat het duurzaam vermogensbeheer en de klantbediening tijdens het proces doorgaan zoals klanten dat gewend zijn. Klanten blijven bediend worden door de contactpersoon van hun eigen bank. De medewerkers van TMP zullen overgaan naar respectievelijk ABN AMRO of Triodos Bank.

Triodos MeesPierson

TMP verzorgt de samenstelling van de portefeuilles van duurzaam vermogensbeheer van ABN AMRO en Triodos Bank. ABN AMRO en Triodos Bank hebben beiden hun eigen klanten en hun eigen duurzaamheidsbeleid, TMP heeft geen eigen klanten.

ABN AMRO MeesPierson en Triodos Bank zijn ieder voor 50% eigenaar van TMP. Op 31 december 2016 bedroeg het door de joint venture beheerd vermogen EUR 4,3 miljard Daarvan is EUR 3,6 miljard afkomstig van ABN AMRO klanten en EUR 702 miljoen van Triodos klanten.

Share Button