Kempen Capital Management benoemt Director Impact & Responsible Investment

Kempen Capital Management (Kempen) kondigt verheugd aan dat Narina Mnatsakanian per 1 juni 2017 is aangesteld als Director Impact & Responsible Investment. Zij gaat het long term ESG-commitment van Kempen verder gestalte geven.

Narina is een gewaardeerd expert op het gebied van verantwoord beleggen en is als zodanig al meer dan 10 jaar in de sector werkzaam.

Zij werkte eerder voor een aantal prominente instellingen, zoals het UNPRI (de door de Verenigde Naties ondersteunde Principles for Responsible Investment). Hier vervulde zij een voortrekkersrol op het gebied van de wereldwijde ontwikkeling van best practices voor verantwoord beleggen. Narina werkte onder meer mee aan de wereldwijde opbouw van lokale PRI-beleggersnetwerken en zij ondersteunde ondertekenaars van de PRI bij het integreren van deze principes in hun beleggingsproces.

Narina maakt de overstap van Sarona Asset Management, een private equity-boutique gespecialiseerd in impactbeleggingen in de opkomende markten. Hier was zij verantwoordelijk voor investor relations, impactmanagement en ESG. Eerder werkte zij bij MN, KPMG en EY.

Erik Luttenberg, Managing Director en Chairman van de ESG-council bij Kempen: “Wij zijn ontzettend blij dat Narina in ons team komt. Zij brengt ruime ervaring op het gebied van verantwoord beleggen en de integratie van ESG-criteria binnen diverse beleggingscategorieën. Al lange tijd vormt verantwoord beleggen een belangrijke pijler bij Kempen, die we met haar benoeming verder gaan verstevigen. Bij de uitbouw van deze activiteiten zal de uitvoerige ervaring van Narina op dit gebied, met name richting institutionele beleggers, van groot belang zijn.”

In reactie op haar benoeming voegt Narina toe: “Ik ben heel blij dat ik deel ga uitmaken van het Kempen-team en bij een organisatie ga werken die zich zo duidelijk aan verantwoord beleggen en beleggen op de lange termijn heeft gecommitteerd. Ik heb er vertrouwen in dat we deze belangrijke pijler gezamenlijk verder gaan uitbouwen en ervoor zorgen dat Kempen intern

ESG-best practices blijft ontwikkelen en een vooraanstaande en internationaal erkende organisatie op het gebied van impactbeleggen en verantwoord beleggen wordt.”

Lars Dijkstra, CIO van Kempen: “Narina’s geweldige ervaring op het gebied van impactbeleggen zal een nieuwe impuls geven aan het ethos bij Kempen en onze status in de markt als verantwoorde belegger voor de lange termijn. Deze nieuwe benoeming past in ons continue commitment als betrokken aandeelhouder waarbij de belangen van alle stakeholders voor ogen worden gehouden.”

Share Button