BNP Paribas Investment Partners wordt BNP Paribas Asset Management en integreert ESG-criteria

Met het oog op een snellere groei van zijn activiteiten wil BNP Paribas Investment Partners:

  • zijn positie als toonaangevende vermogensbeheerder versterken door beleggingsoplossingen met een hoge toegevoegde waarde aan te bieden aan individuele beleggers, bedrijven en institutionele beleggers;
  • het vermogen onder beheer met 5% per jaar doen groeien;
  • zijn nieuwe strategie en vereenvoudigde organisatie vanaf 1 juni uitdragen onder de merknaam BNP Paribas Asset Management (BNPP AM).

Om zijn strategische doelstellingen te verwezenlijken, bouwt BNPP AM voort aan zijn originele beleggingsplatform om alle kansen te benutten van de evolutie van de sector voor vermogensbeheer en meer bepaald van de toenemende polarisering van het aanbod, met passief beheerde producten die weinig marge opleveren aan de ene kant en alfa-genererende producten met een hoge toegevoegde waarde aan de andere. Bedoeling is om een hoog rendement op de lange termijn te generen met een strikt risicobeheer, rekening houdend met de ESG-criteria (Ecologie, Sociaal en Governance). Daarvoor doet BNPP AM een beroep op intern ontwikkelde onderzoeksmethoden en zijn erkende expertise in kwantitatief, passief en actief beheer en meer bepaald op zijn gevestigde platformen voor aandelen- en obligatiebeheer. De onderneming beschikt ook over ruime expertise in smart bèta, multiassetoplossingen en privaat schuldpapier.

BNPP AM wenst voor zijn institutionele klanten innovatieve beleggingsoplossingen met hoge toegevoegde waarde in combinatie met beleggingsadvies- en risicobeheerdiensten te ontwikkelen. De onderneming maakt ook renteproducten voor particuliere beleggers die hun pensioen willen financieren. Ze biedt tevens digitale serviceplatformen voor distributeurs aan en wil bovendien versneld digitaliseren door met strategische fintech-partners in domeinen zoals geautomatiseerd beleggingsadvies, smart coding en artificiële intelligentie samen te werken.

In het kader van een ambitieus transformatieplan werden de organisatie, de governance en het aanbod van BNPP AM drastisch vereenvoudigd. De onderneming heeft onder meer een beheerteam opgericht dat zich specialiseert in privaat schuldpapier en reële activa en dat geleid wordt door David Bouchoucha. Dat team staat in voor het beheer van het volledige spectrum van privaat schuldpapier of van reële activa zoals infrastructuur en vastgoed. BNPP AM is ook van plan om de teams van THEAM, Multi Asset Solutions en CamGestion samen te brengen onder leiding van Denis Panel, de huidige CEO van THEAM. Die nieuwe entiteit zal alle expertise in kwantitatief en fundamenteel beheer bundelen om marktaandeel te veroveren in snel groeiende segmenten van de sector zoals smart bèta en multiassetoplossingen.

BNPP AM is nadrukkelijk aanwezig in Europa en beschikt over een unieke vertegenwoordiging in de opkomende landen en over snel groeiende activiteiten in de Verenigde Staten. Zo wil BNPP AM voortbouwen op zijn positionering in België, Frankrijk, Italië en Luxemburg, maar ook in de opkomende landen en zijn ontwikkeling in drie basismarkten versnellen: Duitsland, China en de Verenigde Staten.

Dankzij een breed internationaal klantenbestand en bevoorrechte relaties met de distributienetwerken van BNP Paribas Groep en met de wereldwijde distributeurs beschikt BNPP AM tevens over een gespecialiseerd aanbod dat aan de specifieke behoeften van de verschillende segmenten van institutionele klanten voldoet. Naast het specifieke aanbod voor bedrijven, centrale banken en staatsfondsen ontwikkelt de onderneming tevens het aanbod van specifiekere oplossingen voor verzekeraars en pensioenfondsen.

Frédéric Janbon, CEO van BNP Paribas Asset Management: “We hebben een duidelijk doel: gebruik maken van onze troeven om een toonaangevende positie te verwerven als aanbieder van innovatieve beleggingsoplossingen met hoge toegevoegde waarde voor individuele beleggers, bedrijven en institutionele klanten. We investeren in ons platform om het nog doeltreffender en flexibeler te maken als basis voor onze verdere groei en ons succes op lange termijn. Door ons operationele model en ons fondsenaanbod te vereenvoudigen, kunnen wij voortdurend waardevolle producten en oplossingen tegen de juiste prijs aanbieden. Wij zijn er vast van overtuigd dat wij alles in handen hebben om onze groeidoelstellingen te halen.”

Share Button