ABP financiert aanleg grootste windpark Zweden

Bron
ABP

ABP investeert bijna € 327 miljoen in de aanleg van het Åskalen-park, het grootste windmolenpark op het vasteland van Zweden. Dit zal in samenwerking met Vasa Wind, Hg Capital en Vestas gebouwd worden.

Flinke stap vooruit

Corien Wortmann-Kool, voorzitter ABP: ‘Ik ben verheugd dat we met deze investering in het Åskalen-park onze beleggingen in duurzame energie uitbreiden en weer een flinke stap vooruitzetten. Wij vinden het belangrijk om onze positie als een van de grootste pensioenfondsen ter wereld te gebruiken. Dit doen we om de klimaatdoelen van Parijs te halen en bij te dragen aan de overgang naar duurzame energie. Want ABP wil zijn 2,9 miljoen deelnemers op een duurzame wijze voorzien van een goed pensioen.’

Beleggen in beginstadium

Het is de eerste keer dat ABP belegt in het beginstadium van constructie van een windpark, in plaats van in een reeds bestaand project. Hiermee zorgt ABP ervoor dat het project er komt en houdt het meer grip op de kosten en de uiteindelijke opbrengsten.

Het Åskalen-park

Naar verwachting zal het Åskalen-park een van de meest efficiënte windparken in Europa worden, omdat op de locatie een sterke en aanhoudende wind waait. Bovendien is het een dunbevolkt gebied. En worden windmolens met een hoogte van 187 meter en een rotordiameter van 136 meter geplaatst. Na oplevering in 2020 zal het Åskalen-park met 80 windmolens duurzame energie opwekken van in totaal 1TWh per jaar. Dat staat gelijk aan het jaarlijkse verbruik van 300.000 Nederlandse huishoudens. Deze investering draagt bij aan het doel van ABP om in 2020 € 5 miljard te hebben geïnvesteerd in duurzame energie.

Share Button