ACTIAM maakt CO2-voetafdruk alle fondsen inzichtelijk

ACTIAM is de eerste Nederlandse fonds- en vermogensbeheerder die de CO2-voetafdruk van al haar beleggingsfondsen inzichtelijk heeft gemaakt. Ten opzichte van eind 2015 laat ACTIAM een CO2-reductie zien, over de gehele linie, van 2,25%. Hiermee zet ACTIAM weer een stap voorwaarts in haar doelstelling om de CO2-uitstoot van al haar beleggingen met 25% te verminderen in 2025.

Uitsluiting kolenmijnbouw
ACTIAM heeft de afgelopen periode al verschillende acties ondernomen om de voorgenomen CO2-doelstelling te realiseren. Zo maakte de fonds- en vermogensbeheerder dit jaar nog bekend per direct kolenmijnbouw uit te sluiten van al haar beleggingsportefeuilles en indexfondsen. Daarnaast voert ACTIAM gesprekken met bedrijven om de benodigde energietransitie te bevorderen.

Klimaatakkoord van Parijs
Dennis van der Putten, Hoofd Verantwoord Beleggen bij ACTIAM: “ACTIAM heeft als doel om met haar verantwoorde beleggingsbeleid bij te dragen aan een leefbare wereld. Nu en in de toekomst. Om dit te realiseren hebben wij ons gecommitteerd aan de internationale doelstelling uit het klimaatakkoord van Parijs; maximaal twee graden temperatuurstijging. Dit vertaalden wij naar de doelstelling om de CO2-uitstoot van al onze beleggingen te reduceren met 25% in 2025. Hiervoor is het noodzakelijk om inzicht te krijgen in de totale CO2-voetafdruk van onze beleggingen. Vervolgens zetten wij verschillende middelen in om de CO2-uitstoot te verminderen.”

Vervolgstappen: van inzicht naar impact
Van der Putten: “Het in kaart brengen van de totale CO2-uitstoot per fonds, maakt inzichtelijk waar de klimaatimpact van onze beleggingen zich concentreert en waar we nog (milieu-)winst kunnen behalen. Bij de uitvoering van ons beleid, en specifiek bij onze drie focusthema’s klimaat, water en land, willen we bedrijven ertoe te bewegen zich (nog) duurzamer te gedragen.” Hiervoor zet ACTIAM een combinatie van verschillende middelen in:

  • Het uitoefenen van invloed als aandeelhouder (engagement en stemmen)
  • Duurzaamheidsfactoren (ESG) integreren in beleggingsbeslissingen en koplopers belonen
  • Entiteiten uitsluiten van beleggingen
  • Samenwerken met andere beleggers en organisaties

Bekijk hier de CO2-voetafdruk van de beleggingsfondsen:
http://www.actiam.nl/nl/documenten/verantwoord/Documents/CO2-voetafdruk%20NL.pdf

Share Button