KBC schrapt fossiele brandstoffen uit duurzaam beleggingsaanbod

In zijn Environmental Policy stelt KBC uitdrukkelijk dat het zich bewust is van de risico’s van klimaatverandering, milieuvervuiling en grondstoffenontginning op maatschappelijk, ecologisch en economisch vlak. Daarom heeft KBC beslist om vanaf 2 november 2017 fossiele brandstoffen te weren uit het aanbod van duurzame beleggingsfondsen. Zo wil KBC zijn positieve impact op de samenleving vergroten en krijgen zijn beleggersklanten de kans om hun steentje bij te dragen tot een koolstofarme economie. Deze maatregel komt bovenop de al eerder genomen beleidsbeslissingen op het vlak van beperking van investeringen in conventionele energie.

Onder meer door specifieke opleidingsprogramma’s aan KBC-medewerkers en een nog grotere interne en externe bewustwording van het belang van Duurzaam Ondernemen, verdubbelde op een jaar tijd het door de klanten geïnvesteerde bedrag in duurzame KBC-fondsen naar 5,75 miljard euro.

Bedrijven die actief zijn bij de ontginning of de verwerking van fossiele brandstoffen en die – omwille van hun positieve duurzaamheidsranking in vergelijking met de sector – nog in aanmerking kwamen voor de  onderliggende aandelenkorven van duurzame KBC-beleggingsfondsen, komen daar vanaf 2 november niet meer in voor. De belegger zelf hoeft daar niets voor te ondernemen.

Johan Thijs vervolledigt: “Deze beleidsverstrenging vormt een belangrijke aanvulling op de strenge voorwaarden waaraan nutsbedrijven nu al moeten voldoen om een plaats te krijgen in onze duurzame fondsen. Wij houden voeling met de wijzigende bezorgdheden en gedragspatronen in onze samenleving en willen ons duurzaamheidsbeleid daarop aansturen. We werken daarvoor nauw samen met een onafhankelijke adviesraad van professoren en experts die ons uitdaagt om ons beleid regelmatig te toetsen aan de voortdurend wijzigende normen en kennis op duurzaamheidsvlak.”

KBC is ook op andere manieren actief betrokken bij de overgang naar een koolstofarme economie. Zo wil KBC tegen 2030 de kredieten voor energie-gerelateerde projecten voor 50% uit hernieuwbare-energieprojecten laten bestaan, en financiële oplossingen ontwikkelen die de overgang naar energie-efficiënte gebouwen en mobiliteit moeten vergemakkelijken. Daarnaast onderwerpt KBC de financiering van biomassa- en biobrandstofactiviteiten aan strenge beperkende milieuvoorwaarden en is KBC gestopt met de financiering van nieuwe elektriciteitsopwekking op basis van steenkool[1]. KBC verstrekt geen financiering meer aan de ontginning van onconventionele brandstoffen (bv. schaliegas)  en elektriciteitsopwekking uit olie, en legt strikte voorwaarden op aan de financiering van geïntegreerde energiebedrijven.

KBC blijft voortdurend verder werken aan zijn doelstellingen op het vlak van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hierover rapporteert KBC in alle transparantie in het Verslag aan de Samenleving dat u steeds kan raadplegen op de KBC-website. U vindt daar ook de KBC beleidslijnen rond duurzaam ondernemen.

Johan Thijs, groeps-CEO van KBC zegt daarover: “Duurzaam Ondernemen is een strategisch ankerpunt voor KBC. Daarom bieden wij de beleggers een bijzonder ruim aanbod van duurzame beleggingsfondsen die vandaag samen reeds goed zijn voor 5,75 miljard euro beheerd vermogen. Dat is maar liefst een verdubbeling ten opzichte van een jaar geleden. Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij onze beleggersklanten aanspreken over de mogelijkheden om hun beleggingsportefeuille duurzamer te makenMaar het is finaal wel de klant die een keuze maakt tussen duurzame dan wel conventionele beleggingsvormen.”

[1] met uitzondering van Tsjechië, waar echter zeer strikte voorwaarden gelden

Share Button