Microfinanciering heeft een sociale ROI van viermaal de investering

Elke euro die geïnvesteerd wordt in microfinanciering keert in viervoud terug naar de gemeenschap. Dat blijkt uit een studie van KPMG in opdracht van Franse bank BNP Paribas.

Uit de studie blijkt dat de werking van microkredieten een positieve spiraal creëert. Deze spiraal zorgt ervoor dat de samenleving aanzienlijke besparingen kan realiseren op het vlak van sociale uitkeringen (werkloosheid, leefloon). Bovendien kan de samenleving belangrijke fiscale opbrengsten (inkomensbelastingen, vennootschapsbelasting) en sociale zekerheidsbijdragen innen als gevolg van de microfinanciering.

Om dit te achterhalen heeft KPMG de actuele nettowaarde berekend. De actuele nettowaarde is de gemiddelde bijdrage aan de gemeenschap en wordt berekend door de som te nemen van de gegenereerde inkomsten, zijnde de geïnde belastingen, en de vermeden kosten zoals uitkeringen. Uit deze berekening komt naar voren dan voor elke €1 die in microfinanciering wordt geïnvesteerd, de gemeenschap na twee jaar €4 terugkrijgt.

Lees het volledige artikel

Share Button