Ambitie nieuwe directie ASN Bank: als eerste bank ter wereld klimaatpositief in 2030

Sinds 1 januari 2018 vormen Arie Koornneef en Joyce van der Est samen de directie van ASN Bank, onderdeel van de Volksbank. Koornneef volgt als directievoorzitter Ewoud Goudswaard op, die in juli 2017 na ruim vijftien jaar afscheid nam als algemeen directeur van ASN Bank. De nieuwe directie heeft de doelstelling dat ASN Bank – als eerste bank ter wereld – in 2030 klimaatpositief is. Daarnaast blijft zij zich inzetten voor het doel van ASN Bank: stimuleren van duurzame vooruitgang.

Arie Koornneef: ‘Wij hebben als financiële instelling invloed met het geld dat we voor onze 670.000 klanten beheren. Met dat geld stimuleren we bedrijven en projecten die positief bijdragen aan onze planeet. En we zetten het juist niet in voor zaken als tabak, wapens, mijnbouw en fossiele brandstoffen. Daarmee laten we zien dat het anders kan én anders moet. Onze invloed telt mee als het gaat om de veilige grenzen van klimaatverandering. We blijven het voortouw nemen en gaan daarom als eerste bank ter wereld een stap verder dan klimaatneutraal bankieren: wij worden klimaatpositief.’

Joyce van der Est: ‘Ik werk al vijftien jaar aan duurzaam bankieren bij ASN Bank en ben trots op de nieuwe stappen die we steeds blijven zetten. Ik spreek veel klanten persoonlijk en weet dat zij ASN Bank hier ook om waarderen.’

Taakverdeling

Koornneef stuurt het duurzame onderzoek en beleid van ASN Bank aan, evenals de duurzame financieringen. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor marketing en communicatie. Van der Est is al sinds 2003 werkzaam bij ASN Bank, vanaf 2012 als directielid. Haar focus ligt op de dienstverlening aan klanten van de bank. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor beleggen.

Van klimaatneutraal naar klimaatpositief in 2030

ASN Bank heeft vier jaar geleden besloten dat in 2030 alle investeringen netto klimaatneutraal moeten zijn. Dat betekent dat alle financieringen en beleggingen van ASN Bank en de ASN Beleggingsfondsen samen geen negatieve impact hebben op het klimaat. Die doelstelling was toen compleet nieuw voor de sector; er bestond nog geen methode om de klimaatimpact van een bank te berekenen. ASN Bank heeft een meetmethode ontwikkeld en vervolgens het initiatief genomen om met andere financials tot een universele wijze van klimaatberekening te komen. Inmiddels heeft zij de doelstelling om netto klimaatneutraal te worden voor 75,5% behaald.

De urgentie om binnen veilige grenzen van klimaatverandering te blijven is onverminderd groot. Daarom heeft de nieuwe directie besloten de doelstelling bij te stellen van klimaatneutraal naar klimaatpositief. Dat betekent dat het totaal van alle financieringen en beleggingen van ASN Bank en de ASN Beleggingsfondsen in 2030 een positief effect op het klimaat zal hebben. De bank wil hiermee opnieuw het voortouw nemen en een signaal afgeven.

Beleid

ASN Bank realiseert deze ambitie voornamelijk door het klimaatbeleid voort te zetten dat zij al sinds de jaren ’90 hanteert. Koornneef: ‘Wij beleggen niet in de productie van fossiele energie, zware industrie en sectoren die niet energiezuinig genoeg zijn. Daarnaast stimuleren we verduurzaming van woningen en financieren we duurzame energie. Bij de selectie van staatsobligaties beoordelen we ook de uitstoot van broeikasgassen door overheden. In 2018 stimuleren we onder meer duurzaam wonen door samen met de Volksbank en Natuur & Milieu door te gaan met het initiatief Slimwoner (www.slimwoner.nl). Hiermee helpen we mensen hun woning te verduurzamen.’

Personalia

Arie Koornneef (1969)

Arie Koornneef was eerder werkzaam voor de Volksbank als directeur Marketingstrategie & Innovatie en als directeur marketing bij SNS. Daarvoor was hij actief voor Youth for Christ en Simavi. Koorneef is lid van de Raad van Partners voor het Koplopernetwerk van MVO Nederland/De Groene Zaak en regionaal bestuurslid bij belangenvereniging Sien voor mensen met een verstandelijke beperking.

Joyce van der Est (1965)

Joyce van der Est is sinds 2003 bij ASN Bank verantwoordelijk voor operationele zaken, tussen 2013 en 2015 in de functie van adjunct-directeur en sinds 2015 als directeur. Hiervoor werkte zij bij Robeco en Bank Labouchere. Ook daar had zij de verantwoordelijkheid voor de vertaling van klantwensen in online dienstverlening.

Share Button