Introductie Europees classificatiesysteem voor duurzame financiële producten

Er komt een Europees classificatiesysteem voor duurzame financiële producten. Met de ‘groene stempels’ kunnen geldschieters kiezen voor investeringen die meer of minder bijdragen aan het milieu. Dat maakte de Europese Commissie bekend bij de presentatie van het ‘Action Plan: Financing Sustainable Growth’ als onderdeel van de kapitaalmarktunie.

Om in Europa naar een CO2-vrije economie toe te groeien, moet het huidige financiële systeem verduurzamen, aldus de commissie. Om de omslag te maken heeft de EU jaarlijks 180 miljard euro aan extra investeringen nodig. Dat kunnen overheden niet alleen opbrengen. Daarom moeten er maatregelen komen om het vertrouwen in duurzame investeringen te vergroten en privékapitaal te trekken. Volgens Brussel zijn investeringen in groene technologieën de sleutel om klimaatverandering te bestrijden.

De commissie wil ook crowdfunding, waarmee vooral start-ups en kleine bedrijven geld kunnen ophalen, op EU-niveau stimuleren. Via een Europees platform kunnen bedrijfjes hun grensoverschrijdende diensten aanbieden en toegang krijgen tot ‘deze innovatieve vorm van financiering’. (ANP)

Share Button