Investeren in Windpark Krammer mogelijk vanaf 3 april

Als initiatief van de bijna 5000 leden van Zeeuwind en Deltawind is Windpark Krammer van en voor de regio. Leden van Zeeuwind en Deltawind, de regio en anderen geïnteresseerden krijgen vanaf nu de mogelijkheid om door middel van een obligatielening te investeren in de realisatie en exploitatie van Krammer. Inschrijven hiervoor kan vanaf 3 april tot en met 14 mei 2018. Op 4 april organiseert Windpark Krammer een informatieavond waar u al uw vragen kunt stellen.

Obligatielening

Om investeren mogelijk te maken gaat Windpark Krammer een achtergestelde obligatielening uitgeven ter hoogte van 10 miljoen euro. Meedoen kan vanaf (en in veelvouden van) vijfhonderd euro met een maximum van honderdduizend euro per persoon. Windpark Krammer verkoopt de opgewekte elektriciteit aan Philips, AkzoNobel, DSM en Google. Uit die inkomsten en uit de te ontvangen SDE-subsidie zal de obligatielening worden afgelost. Aflossingen starten in 2019, na afloop van de bouw en worden uitgesmeerd over een periode van 10,5 jaar. De rente op de obligaties bedraagt 6% en kan oplopen tot maximaal 8%.

Voorwaarden
Iedereen in Nederland die 18 jaar of ouder is kan meedoen. Bij de toewijzing van de obligaties krijgen leden (die uiterlijk 15 februari 2018 lid waren) van de energiecoöperaties Deltawind en Zeeuwind voorrang, net als inwoners van de gemeenten Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland en Tholen.

Informatieavond & inschrijven
Meer informatie over risico’s, rendement en andere zaken valt te lezen in het prospectus, getoetst door de Autoriteit Financiële Markten, dat beschikbaar komt via Duurzaam Investeren zodra de inschrijving opengaat. Ook kunt u zich vanaf 3 april tot en met 14 mei inschrijven via Duurzaam Investeren. De informatieavond van 4 april is vol. 18 april organiseert Windpark Krammer een tweede informatieavond in Restaurant Grevelingen waar u alle informatie rondom deze obligatielening kunt verkrijgen. We verzoeken u vriendelijk om zich daarvoor aan te melden via dit formulier.

Share Button