Kabinet gaat ervan uit dat ABP actie onderneemt tegen destructieve palmolieplantages in Papua (Indonesië)

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) heeft de kamervragen van kamerleden Van Raan en Ouwehand (beiden PvdD) beantwoord over het bericht dat het ABP 174 miljoen euro in de palmolie-industrie investeert (ingezonden 9 april 2018).  In de beantwoordingsbrief geeft de minister aan dat ABP zich (via uitvoerder APG) al langere tijd actief inzet op engagement in de palmolie sector. “ABP publiceert jaarlijks de resultaten van dit beleid. Bij eerdere beleggingen, bv. in Mozambique heeft ABP actie ondernomen naar aanleiding van berichten over vergelijkbare problematiek als beschreven wordt in het artikel. Het kabinet gaat ervan uit dat deze lijn verder zal worden voortgezet. “

“Het is belangrijk dat ABP verantwoord belegt, maar nog belangrijker is het dat alle pensioenfondsen in Nederland verantwoord beleggen en meer dan ze nu al doen. Het kabinet verwacht dat pensioenfondsen de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s) naleven.5 Daarom zet ik samen met de ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Sociale Zaken en Werkgelegenheid in op het sluiten van IMVO-convenanten met de financiële sector, waaronder de pensioensector. ABP is ook partij bij het nu lopende onderhandelingstraject voor dat convenant. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft uw Kamer recent geïnformeerd over de voortgang van het IMVO-convenantenbeleid.”

Download de volledige brief (pdf)

Share Button