ABN AMRO en palmolie

Vandaag (20 oktober) besteedt het televisieprogramma Kassa aandacht aan een rapport van SOMO/Milieudefensie over palmolie. ABN AMRO is onderwerp van onderzoek en gesprek. De bank heeft er voor gekozen niet aanwezig te zijn in de uitzending omdat ze het rapport noch van SOMO/Milieudefensie noch van Kassa heeft gekregen ter kennisname en voorbereiding. Het belang van dit onderwerp vindt ABN AMRO zo groot dat ze hierop heeft gereageerd met toezending van onderstaande, ondanks dat reageren lastig is omdat de bank het rapport niet heeft gezien.

Palmolie moet in de ogen van ABN AMRO zo duurzaam mogelijk worden geproduceerd. Oproepen tot een boycot van alle palmolie is niet realistisch, omdat palmolie in enorm veel producten wordt gebruikt. Dagelijks gebruiken we in Nederland tientallen producten waar palmolie in is verwerkt. Gemiddeld is het jaarlijks verbruik per Nederlander zo’n 16 liter palmolie. En er is geen duurzamer alternatief.
ABN AMRO sluit in haar kredietbeleid landroof en illegale ontbossing, twee belangrijke potentiële negatieve effecten bij onverantwoorde palmolieproductie (en bijvoorbeeld ook koffie en cacao), nadrukkelijk uit. De bank wil niets te maken hebben met dergelijke praktijken. Dit beleid van ABN AMRO is te vinden op de website en werd door Greenpeace vorig jaar beoordeeld als beste in de financiële sector (pag. 59 van dit rapport).
Als er bij een bedrijf – of in de keten van een bedrijf – kwesties zijn die strijdig zijn met ons duurzaamheidsbeleid, dan spreekt ABN AMRO dit bedrijf daarop aan en indien dit geen effect sorteert neemt de bank nadere maatregelen met als ultieme consequentie afscheid nemen van een klant.

Beleggingen

Bij beleggingen ligt het anders. ABN AMRO belegt niet voor eigen rekening. Wanneer het over beleggingen of investeringen gaat, betreft het dus de beleggingen van haar Retail & Private Banking klanten. Deze klanten kunnen hun beleggingen onderbrengen bij ABN AMRO. Zij maken daarbij zelf beleggingsbeslissingen of mandateren ABN AMRO om het vermogen te beheren. Uiteindelijk is het dus aan de klant zelf om een keuze te maken hoe en waarin hij belegt. ABN AMRO stimuleert daarbij haar relaties nadrukkelijk om duurzaam te beleggen, zo is bij nieuwe klanten een duurzaam beleggingsprofiel de standaard. De bank heeft op dit vlak vorig jaar nieuwe  doelstellingen en een plan van aanpak geformuleerd. Bij alle beleggingen geldt dat wanneer een bedrijf één of meer van de 10 principes van UN Global Compact schendt, ABN AMRO een engagementtraject start met dit bedrijf.

Mandaatfondsen

Klanten van ABN AMRO beleggen in een aantal gevallen in zogenoemde ´mandaatfondsen´ of ‘multi-manager fondsen’. De aandelenselectie voor deze fondsen geschiedt door externe vermogensbeheerders. ABN AMRO is aan het onderzoeken hoe de duurzaamheidscriteria van de bank kunnen worden toegepast op deze aandelenselecties. Dat is nu namelijk nog niet het geval. We beschouwen dit als een volgende, belangrijke stap in het verder verduurzamen van de beleggingsportefeuilles die ABN AMRO beheert of waarover ze adviseert, conform haar rol als ondertekenaar van de UN Principles for Responsible Investments (PRI). Omdat deze acties gevolgen kunnen hebben voor de beleggingsportefeuilles van klanten, gaat de bank hier heel zorgvuldig mee om en neemt ze vanzelfsprekend bestaande klantafspraken mee in deze afwegingen. Ook gaat ABN AMRO in gesprek met klanten over een overstap van traditioneel naar duurzaam beleggen.

Duurzaam beleggen bij ABN AMRO

Nieuwe klanten krijgen standaard een duurzaam beleggingsprofiel. Daarnaast hebben klanten van ABN AMRO  toegang tot een groot scala aan bedrijven met een duurzaamheidsindicator. Deze indicator is gebaseerd op onderzoek door Sustainalytics en geeft inzicht in de gemiddelde “environmental, social en governance” (ESG) score van een bedrijf of fonds.
Meer informatie over ABN AMRO en palmolie is hier te vinden.
Share Button