CO2 uitstoot intensiteit aandelenportefeuille Pensioenfonds PMT in drie jaar bijna kwart gedaald

De COvoetafdruk van de bedrijven waarin Pensioenfonds PMT belegt is voor het derde achtereenvolgende jaar gedaald. Er is een 10% lagere CO2 uitstoot intensiteit (de CO2-uitstoot per geïnvesteerde euro) dan in 2016. Elke honderd euro die PMT investeert in de aandelenportefeuille ging in 2017 gepaard met een uitstoot van 17,7 kilo CO2. In 2014 was dat nog 23,2 kilo CO2. Daarmee komt de totale vermindering van de CO2 uitstoot intensiteit op 23,7% ten opzichte van de eerste meting in 2014. De jaarlijkse meting wordt gedaan aan de hand van de gegevens over het voorgaande kalenderjaar: in 2018 is de uitstoot berekend over de aandelenportefeuille per ultimo 2017.

Ook totale CO2 uitstoot gedaald

De totale COuitstoot van de aandelenportefeuille bedraagt 3.748.631 ton CO2 in 2017 bij een belegd vermogen van € 21,2 miljard euro. In 2016 was dat 3.967.801 ton CO2 bij een belegd vermogen van 20,2 miljard.

Afspraken klimaattop 2015

Het jaarlijks meten van de CO2 voetafdruk – de zogenaamde carbon footprint – van de aandelenportefeuille is onderdeel van het klimaatbeleid van PMT. Het maakt tevens deel uit van de afspraken in de Montréal Pledge die PMT tijdens de klimaattop in 2015 ondertekende.

Share Button