Duurzaam beleggen wint gestaag terrein

Nederland telt in 2018 circa 1.540.000 beleggende huishoudens (+11%). Dit blijkt uit Retail Investor, het jaarlijkse onderzoek van Kantar TNS (voorheen TNS NIPO). De bevindingen zijn gebaseerd op een onderzoek onder een representatieve steekproef van 38.067 huishoudens en een vervolgonderzoek onder 1.164 beleggende huishoudens. Duurzaam beleggen wint gestaag terrein blijkt uit het onderzoek.

Drie jaar groei is tamelijk uniek

De Nederlandse markt van particuliere beleggers vertoonde in 2017 al een onstuimige groei, mede dankzij een alsmaar dalende spaarrente en een beursklimaat dat geen grote schommelingen vertoonde. In 2018 is de volatiliteit weliswaar fors toegenomen, maar de rente op spaarrekeningen blijft historisch laag (in reële termen zelfs negatief), en dat mist zijn uitwerking niet. Er zijn netto ca. 150.000 beleggende huishoudens bijgekomen dit jaar en dat is tamelijk uniek. Want sinds eind jaren ‘90 hebben we niet meer gezien dat het aantal beleggers drie jaar achtereen toenam.

grafiek.png
Betekent dit nu dat Nederlanders net zo onbesuisd beleggen als in die jaren van de ‘campinghausse’? Nee, dat betekent het beslist niet. Allereerst zouden we dan 2,2 miljoen beleggende huishoudens moeten tellen, want het aantal huishoudens is in twintig jaar flink gegroeid. Maar nog belangrijker is dat ze veel minder speculatief beleggen dan toen. In die tijd stapten velen zonder enige beleggingservaring in risicovolle opties. Daar is nu geen sprake van.

Online vermogensbeheer belangrijkste driver van groei

De groei van het aantal beleggende huishoudens kan vooral worden toegeschreven aan de populariteit van online vermogensbeheer, in vaktermen ook wel aangeduid als robo-advies of (semi)geautomatiseerd vermogensbeheer. Terwijl de totale particuliere markt met 11% groeit, is het aantal huishoudens dat in online vermogensbeheer stapt, veel harder toegenomen. Het zelf beleggen in individuele effecten- (aandelen, obligaties, opties – blijft daarbij vergeleken sterk achter en laat slechts een marginale groei zien. Die trend is een jaar geleden al ingezet en lijkt nu te versnellen; execution only beleggen is relatief minder aantrekkelijk geworden voor startende beleggers.

Een en ander is het gevolg van het groeiende aanbod van online vermogensbeheer. Een breed scala aan aanbieders (banken, verzekeraars, brokers en vermogensbeheerders) is in de afgelopen jaren de markt gaan bewerken met deze relatief nieuwe beleggingsvorm. Het helpt de drempel naar beleggen te verlagen. De forse groei op deze markt is overigens niet gelijkelijk verdeeld: sommige aanbieders van online vermogensbeheer zijn veel succesvoller dan andere.

Duurzaam beleggen wint gestaag terrein

De opmars van duurzaam beleggen gaat gestaag door en dat gebeurt op twee fronten. Enerzijds komen er meer beleggers bij die (ook) duurzaam beleggen, anderzijds zien we dat duurzame beleggers hun portefeuille verder verduurzamen. Ook hierbij constateren we grote verschillen tussen aanbieders. Sommige banken en vermogensbeheerders stimuleren hun relaties veel meer om duurzaam te beleggen dan andere partijen dat doen.

Share Button