Pensioenfonds ABP wil 50 miljoen investeren in energietransitie

ABP is een Energietransitie-fonds gestart om in de behoefte aan kapitaal voor de energietransitie in Nederland te voorzien. ABP’s Nederlands Energietransitie-fonds (ANET) is speciaal opgericht voor investeringen in relatief kleine- en innovatieve projecten en bedrijven die zich richten op energieopwekking, energiedistributie en energiegebruik. ABP reserveert voor dit fonds 50 miljoen euro met de mogelijkheid tot uitbreiding.

Geraldine Leegwater, bestuurslid ABP: “Wij willen ons opstellen als maatschappelijk partner voor de energietransitie in Nederland en onze verantwoordelijkheid nemen in het tegengaan van klimaatverandering. Via ANET kan ABP een extra stap zetten en investeren in projecten die voor onze deelnemers goed rendement opleveren en tegelijkertijd positief bijdragen aan de energietransitie in Nederland. De opbrengsten hiervan vloeien op deze manier op twee manieren terug naar onze deelnemers.”

De komende 15-20 jaar zal ook in Nederland de transitie naar duurzame energie en verhoging van de energie-efficiëntie plaatsvinden. Deze maatregelen die nodig zijn om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 terug te dringen met ten minste 49% ten opzichte van 1990, kosten geld. ABP schaart zich achter deze doelstelling en wil hieraan bijdragen met investeringsgeld. Het gaat hierbij om investeringen in hernieuwbare energie, maar ook om CO2-opvang en -opslag en investeringen in efficiënter gebruik van energie. ABP belegt fors in hernieuwbare energie en doorgaans gaat het hierbij ook om grote investeringen.

Met ANET beoogt ABP investeringen te doen in verschillende energietechnieken waaronder waterstof en vormen van energieopslag, warmtenetten en geothermie, afvalverwerking en biomassa, laadinfrastructuur en elektrische voertuigen. Voor deze activiteiten is er ook vraag naar, voor ABP’s maatstaven, relatief kleinere bedragen. Met de oprichting van ANET kan ABP ook in die behoefte voorzien.

Profiel

Stichting Pensioenfonds ABP (ABP) is het bedrijfstakpensioenfonds voor werkgevers en werknemers van overheids- en onderwijsinstellingen in Nederland. ABP heeft 2,9 miljoen deelnemers en 399 miljard euro (per 31 december 2018) aan vermogen beschikbaar

Share Button