Investeringsplan BambooLogic voor eerste Europese bamboeplantage

Het Nederlandse BambooLogic Europe BV gaat na vier jaar vooronderzoek in het zuiden van Portugal een bamboeplantage van 150 hectare aanleggen. Het door Joost Ruis uit Heiloo geïnitieerde project vergt een investering van 6 miljoen euro, te financieren met bijdragen van private partijen en overheden. Vanwege de groeiende vraag naar bamboe wil BambooLogic binnenkort ook plantages in Spanje, Italië en Griekenland realiseren met een totaaloppervlakte van 8000 hectare. De totale kosten bedragen 320 miljoen euro. Jeroen Adriaans is bij BambooLogic de CEO. Hij komt van het succesvolle, door hem in 2014 opgerichte bamboekledingmerk Bamigo.

Wereldwijd wordt jaarlijks voor 60 miljard euro aan bamboe verhandeld. Het is de snelst groeiende grassoort ter wereld. Traditioneel hout bereikt binnen 20 tot 50 jaar de maximale hoogte en bij bamboe gebeurt dat in één jaar. In vergelijking met het internationaal steeds schaarser wordende hout neemt bamboe vier keer zo veel CO² op en produceert het 35% meer zuurstof. Niet alleen in de bouw, maar ook in de textielindustrie wordt bamboe steeds vaker gebruikt. Op slechts 10% van de grond die nodig is voor katoenproductie kan een zelfde volume bamboe worden geoogst. Bijkomende voordeel: stoffen uit bamboe zijn schoner dan die uit katoen.

De plantage in Portugal wordt door BambooLogic Europe BV gerealiseerd in samenwerking met de Universiteit van évora en de internationaal opererende Forestry Service Group, die specialistische kennis op het gebied van plantagemanagement levert. De benodigde 150 hectare grond bij het dorpje Alcoutim is inmiddels door dochterbedrijf BambooLogic Portugal zorgvuldig geselecteerd en voldoet aan alle eisen om een succesvolle plantage te kunnen realiseren.

Het is de bedoeling om de plantage in Portugal binnen twee jaar uit te breiden tot 2000 hectare en meteen daarna vergelijkbare projecten in Spanje, Italië en Griekenland te starten. Bamboeplantages in Europa leveren ten opzichte van die in Azië belangrijke voordelen op zoals een minimalisatie van transportkosten en importheffingen, een vereenvoudiging van de kwaliteitscontrole, minder invloed van valutaschommelingen en minder CO2-emissie bij het transport.

BambooLogic voert serieuze gesprekken met diverse in het project geïnteresseerde partijen. Lokale overheden overwegen het project vanuit een oogpunt van werkgelegenheid, bosbouw/landbouw en plattelandsontwikkeling met subsidies te ondersteunen.

CEO Jeroen Adriaans van BambooLogic Europe BV is overtuigd van de internationale marktpotentie van bamboe: ‘ Het aantal toepassingen is door de snelle ontwikkeling van nieuwe technologieën oneindig. Met Bamigo ben ik vier jaar lang alleen in de kledingwereld succesvol geweest. Dat bedrijf draait uitstekend en daarom leek het mij uitdagend om nu breder met bamboe aan de slag te gaan. De visie en missie van BambooLogic sluiten goed aan op wat ik als ondernemer graag wil en dat is op een mooie manier duurzaam zaken doen.’

Share Button