NN European Sustainability Equity in top 10 beste Europese fondsen op gebied van klimaatprestaties

Vandaag gaat de aandacht uit naar de asset managers van de 10 Europese investeringsfondsen met de beste klimaatprestaties, op basis van data van de klimaatranglijst voor fondsen, Climetrics. Deze door CDP-data gevoede tool meet de klimaatprestaties van aandelen van een fonds, de weging van klimaatissues binnen het asset management en het investeringsbeleid om investeerders te helpen de investeringen te vinden die in lijn zijn met een economie met een minimale uitstoot van CO2. Het fonds ‘NN (L) European Sustainability Equity ‘ van het Nederlandse NN Investment Partners is in deze top 10 opgenomen.

Een analyse van de top 10 van de holdings achter winnende fondsen laat zien dat bijna de helft van de best scorende fondsen (46%) een score A kreeg van CDP en bijna tweederde (73%) een A of B scoorde. Zowel asset managers BNP ParibasCandriam als Mirova hebben twee fondsen in de lijst van 10 fondsen die een Climetrics Fund Award krijgen. Franse asset managers kregen sowieso 70% van alle awards, wat de leidende positie van de Franse investeerders onderstreept in de transitie naar een lage-uitstoot-economie. Frankrijk is daarbij ook leidend binnen Europa in het ontwikkelen van regulerend beleid t.a.v. de financiële sector, zoals Artikel 173-VI, dat investeerders verplicht o.a. te rapporteren over hun klimaatrisico’s.

Nico Fettes, Head of Climetrics bij CDP: “Grotere transparantie in de fondsensector is belangrijk om een beweging op gang te krijgen van kapitaal richting duurzame investeringen en het Verdrag van Parijs te halen. Het doel van Climetrics is investeerders zelfvertrouwen te geven in hun investeringen en deze awards zijn een indicatie dat bepaalde fondsen een lager langetermijnrisico door klimaatverandering met zich meedragen.”

Zie ook het persbericht van NN Investment Partners hierover.

Share Button