Verantwoord beleggen pensioenfondsen leidt niet tot hogere kosten

Verantwoord beleggen hoeft niet meer te kosten dan vermogensbeheer zonder aandacht voor ESG (Environmental, Social, Governance) aspecten. Dit is de conclusie van een onderzoek onder de 50 grootste pensioenfondsen in Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd door Siegelaer pensioen innovator op basis van data van de Vereniging van Beleggers van Duurzame Ontwikkeling (VBDO) en De Nederlandsche Bank (DNB).

De conclusie van het onderzoek is dat hogere scores op verantwoord beleggen niet per se gepaard gaan met hogere vermogensbeheerkosten of transactiekosten. Onderzoeker Gaston Siegelaer: ‘Een vraag die in veel discussies over verantwoord beleggen speelt, is of het ten koste gaat van het rendement. De vraag of verantwoord beleggen op zichzelf tot hogere beleggingskosten leidt, komt niet vaak aan de orde. Ik heb er ook geen publiekelijk bekend onderzoek over kunnen vinden.’

In hoeverre een pensioenfonds verantwoord belegt, wordt jaarlijks onderzocht door de VBDO en gepubliceerd in de ‘VBDO Benchmark verantwoord beleggen door pensioenfondsen in Nederland’.

De kosten die pensioenfondsen maken voor vermogensbeheer en transacties worden door DNB gepubliceerd. Dit onderzoek van Siegelaer pensioen innovator combineert de twee databronnen. Het is voor het eerst dat deze databronnen tezamen voor dit doel worden gebruikt.

Misverstand de wereld uit

De VBDO heeft de onderzoeksbevindingen verwelkomd. Angélique Laskewitz, directeur van de VBDO, zegt hierover: ‘Het idee dat verantwoord beleggen negatief effect heeft op het rendement is achterhaald. Er zijn duizenden studies die gecombineerd uitwijzen dat er evenveel of meer rendement behaald wordt. Het misverstand dat het tot hogere kosten zou leiden wordt met dit onderzoek ook de wereld uitgeholpen.’ Zij vervolgt: ‘Dit onderzoek is een flinke steun in de rug voor pensioenfondsen die nu nog aarzelen om de stap naar ESG beleggen te maken. De VBDO gaat hierover in gesprek met de fondsen.’

Siegelaer: ‘Veel fondsbesturen worstelen met de vraag hoe ze verantwoord beleggen kunnen vormgeven. Mijn onderzoeksrapport geeft praktische tips aan pensioenfondsen om zonder verhoging van de vermogensbeheerkosten verantwoord beleggen in te voeren of uit te breiden.’ De aanbevelingen zijn: 1. Verschuif beleggingen van ‘traditioneel actief’ naar ‘ESG actief’; 2. ‘Ga over van traditionele benchmarks naar benchmarks met een ESG filter’; 3. Pas actief engagement beleid toe in combinatie met meer passief beheer.

Download de onderzoekspaper

Share Button