Eerste mensenrechtenverslag van de Volksbank

Bron
ASN Bank

De Volksbank, waarvan ASN Bank onderdeel is, publiceert voor het eerst een verslag over de risico’s van haar activiteiten voor mensenrechten. Met behulp van adviesbureau Sustainalize is geïnventariseerd wat de mensenrechtenrisico’s zijn binnen de organisatie, bij klanten, bij toeleveranciers en in de beleggingsfondsen. Deze risico’s zijn beoordeeld en geprioriteerd op basis van de ernst en de kans dat het daadwerkelijk voorkomt.

Mensenrechtenrisico’s

De mensenrechtenrisico’s van de Volksbank zijn hieronder weergeven. Deze risico’s komen voor bij beleggingen van de ASN Beleggingsfondsen in bedrijven uit de sectoren die hieronder worden genoemd.

  1. Leefbaar loon in de kledingindustrie
  2. Leefbaar loon in de agro-foodindustrie
  3. Gezonde, veilige arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie
  4. Consumentenveiligheid in de farmaceutische industrie
  5. Klinische proeven in de farmaceutische industrie

Verminderen van de mensenrechtenrisico’s

In het verslag is uiteengezet op welke wijze de Volksbank de risico’s wil verminderen. Deze maatregelen staan beschreven in het volledige mensenrechtenverslag van de Volksbank. Natuurlijk is het verminderen van negatieve impact een continu proces. Daarom brengen we in 2020 een verslag uit van de voortgang.

Duurzaamheidsbeleid van de Volksbank en ASN Bank

Mensenrechten zijn van oudsher een cruciaal onderdeel van het duurzaamheidsbeleid van ASN Bank. Sinds 2018 past de Volksbank de uitgangspunten van dit beleid toe op al haar activiteiten. Mensenrechten is een van de drie duurzaamheidspijlers van ASN Bank en de ASN Beleggingsfondsen. Het geld dat je aan ons toevertrouwt, lenen we alleen uit aan landen die zich houden aan de Internationale Verklaring van de Rechten van de Mens. En we beleggen in ondernemingen die hun werknemers goed behandelen en geen gebruikmaken van kinderarbeid.

Uitgangspunten van het mensenrechtenverslag

Het verslag en de analyse zijn in lijn met de VN-richtlijnen voor bedrijfsleven en mensenrechten (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights). Deze richtlijnen houden in dat bedrijven de verantwoordelijkheid hebben om negatieve impact op mensenrechten te voorkomen of verminderen.

De Volksbank is aangesloten bij het IMVO Bankenconvenant. Dat is een overeenkomst tussen de Nederlandse overheid, de Nederlandse Vereniging van Banken, ngo’s, en vakbonden. Een van de kernpunten van dit convenant is dat banken hun mensenrechtenrisico’s in kaart brengen.

Lees hier het mensenrechtenverslag van de Volksbank (pdf)

Share Button