Amsterdam Trade Bank, ABN AMRO and ING committeren zich aan de Poseidon Principles voor duurzame scheepvaartsector

ABN AMRO ondertekende dinsdag in New York samen met een groep andere internationale banken (waaronder Amsterdam Trade Bank en ING) de ‘Poseidon Principles’. Het doel van de banken, die deze principes samen hebben ontwikkeld, is om als financier een bijdrage te leveren aan de reductie van emissies in de scheepvaartsector. De Poseidon Principles gaan een leidraad vormen voor banken om klimaatoverwegingen mee te wegen in het leningproces. Ook zullen ze worden gebruikt om te rapporteren over de klimaatimpact van de leningenportefeuille aan scheepvaartbedrijven.

Actieve rol spelen

ABN AMRO is van oudsher financier van de scheepvaartsector. Naast ABN AMRO ondertekende vandaag op het Global Maritime Forum in New York ook Citi, Société Générale, DNB, Danish Ship Finance, Danske Bank de Poseidon Principles.

Joep Gorgels, Hoofd Global Transportation & Logistics ABN AMRO: “Met deze principes creëren we uniforme sectorbrede transparantie over de klimaatimpact van onze leningenportefeuilles. Daarnaast biedt het ons handvatten om klimaatoverwegingen mee te wegen bij het beoordelen van lening aanvragen. Dat gaat ons helpen om op een actieve manier een rol te blijven spelen in het verder vergroenen van de scheepvaartsector.”

In 2050 minimaal halvering broeikasgas uitstoot

De mondiale scheepvaartsector is jaarlijks goed voor 2% van het wereldwijde broeikasgas uitstoot. Dat is vergelijkbaar met de totale jaarlijkse uitstoot van een land als Duitsland.

In 2018 hebben de lidstaten van het IMO (International Maritime Organization), een specifiek VN onderdeel dat verantwoordelijk is voor regulering van de scheepvaart, samen een doel en een strategie afgesproken om het broeikaseffect vanuit de scheepvaartsector te verminderen. Het doel is dat de scheepvaartsector in 2050 haar uitstoot  minimaal heeft gehalveerd ten opzichte van 2008. De focus van de strategie ligt op varen zonder uitstoot (zero emissions). De Poseidon Principles liggen in lijn met deze strategie en kunnen de komende jaren mee-ontwikkelen met maatregelen en regelgeving die vanuit het IMO worden gemaakt.

Meer informatie over de principes zijn te vinden via de website www.globalmaritimeforum.org

Share Button