Milieudefensie dient klacht in tegen ING bij OESO

Vandaag dient Milieudefensie, samen met zusterorganisaties WALHI en SDI, een klacht tegen de ING Group in. Dit gebeurt bij het Nederlandse contactpunt voor de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. De klacht gaat over het financieren door ING van drie palmoliebedrijven: Noble Group, Bolloré Group/Socfin en Wilmar International. Deze bedrijven zijn verantwoordelijk voor grootschalige verwoesting van tropisch regenwoud (Noble), landroof (Bolloré) en kinderarbeid (Wilmar). Omdat banken niet uit zichzelf stoppen met foute investeringen, start Milieudefensie vandaag een petitie waarin het minister Hoekstra oproept om met wetgeving te komen om deze investeringen aan banden te leggen.

In de klacht eist Milieudefensie, samen met partnerorganisaties, dat ING haar financiële banden verbreekt met deze palmoliebedrijven en zich terugtrekt uit de industriële palmoliesector. Daarnaast willen de organisaties dat het Nederlandse contactpunt voor de OESO-richtlijnen bevestigt dat ING al vele jaren niet genoeg doet om misstanden te voorkomen, ondanks dat de bank op de hoogte is van de schandalen. Volgens de organisaties draagt ING daarmee bij aan de misstanden.

¨Al sinds het begin van deze eeuw stellen we ING op de hoogte van de misstanden in de industriële palmolie-sector¨, zegt Evert Hassink, beleidsmedewerker bij Milieudefensie. ¨ING weet dus tot welke schadelijke gevolgen hun investeringen leiden en is willens en wetens blijven doorgegaan met het financieren van deze palmoliebedrijven.¨

Gevolgen voor ING

De richtlijnen van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) geven aan hoe bedrijven zich horen te gedragen en hoe bedrijven om moeten gaan met mensenrechten, kinderarbeid, milieu en corruptie. Als het contactpunt oordeelt dat ING de OESO-richtlijnen niet naleeft, heeft dat gevolgen voor ING. De bank kan worden uitgesloten van handelsmissies, subsidies en overheidsondersteuning in het buitenland. Dit schept een precedent voor andere banken hoe zij de richtlijnen van de OESO moeten naleven.

Misstanden

In de klacht worden drie klanten van ING als onderbouwing opgevoerd:

  • De Noble Group is verantwoordelijk voor de ontbossing van duizenden hectares tropisch regenwoud in Indonesië.
  • Onderzoek en interviews met lokale bevolking in Indonesië en Liberia wijzen uit dat Wilmar International betrokken is bij schendingen van arbeidsrechten, waaronder kinderarbeid.
  • Op de plantages van Bolloré/Socfin in Kameroen en Sierra Leone zijn veel wantoestanden gedocumenteerd op het gebied van mensenrechten waaronder schendingen van landrechten en het recht op veiligheid en privacy.

Richtlijnen

Milieudefensie dient samen met haar zusterorganisaties die onderzoek doen en de lokale gemeenschappen bij palmolieplantages bijstaan in landen waar de misstanden plaatsvinden: WALHI uit Indonesië, CED in Kameroen en SDI in Liberia. Diverse andere maatschappelijke organisaties ondersteunen de klacht, zoals ReAct, Brot füralle, Fian Belgium, CNCD-11.11.11 en Fern.

Bindende regels voor banken en investeerders

Milieudefensie wil een samenleving waarin er regels bestaan die voorkomen dat bedrijven zich misdragen. Maar op dit moment houdt niks banken en investeerders tegen om dikke winst te maken met verwoesting van het regenwoud. klimaatvervuilende oliewinning of kinderarbeid. Daarom moeten er duidelijke Europese regels komen, zodat deze foute investeringen stoppen. Milieudefensie start daarom vandaag ook een petitie gericht aan minister Hoekstra van Financiën. De minister wordt opgeroepen de noodzaak van nieuwe financieringsregels bij de nieuwe Europese Commissie aan te kaarten.

Share Button