46% van beleggers zegt dat verantwoord beleggen niet mainstream wordt door gebrek aan duurzame beleggingsmogelijkheden

Verantwoord beleggen is trending geworden in de vermogensbeheerindustrie aangezien het aantal beleggingsoplossingen voor de meer ESG-bewuste beleggers blijft toenemen. Maar uit het onderzoek ‘Beleggingssentiment: Verantwoord beleggen’¹  van NN Investment Partners (NN IP) blijkt dat bijna de helft (46%) van de professionele beleggers zich nog steeds zorgen maakt dat de diversiteit aan huidige beleggingsmogelijkheden niet voldoende is om RI mainstream te maken.

Het onderzoek laat duidelijk een toenemende vraag zien naar RI-oplossingen bij professionele beleggers. Toch geeft nog steeds een relatief hoog percentage (44%) aan dat er ten aanzien van duurzame beleggingsmogelijkheden te weinig onderzoek en informatie beschikbaar is om hen te helpen bij de besluitvorming, terwijl 19% tevreden is over de hoeveelheid beschikbare onderzoeksgegevens en informatie. Bovendien denkt de helft van de beleggers dat verantwoord beleggen gevolgen kan hebben voor het risicobeheer.


Bron: Beleggingssentiment: Verantwoord Beleggen onderzoek, NN Investment Partners, mei 2019. 290 professionele beleggers als respondenten.

Jeroen Bos, Head of Specialised Equities & Responsible Investing bij NN Investment Partners zegt hierover: “De toegenomen belangstelling voor RI-oplossingen is bemoedigend. Tegelijkertijd is het zorgwekkend dat nog steeds een relatief groot aantal beleggers het gevoel heeft dat er te weinig mogelijkheden zijn om op een verantwoorde manier te investeren, en dat er nog steeds onvoldoende informatie beschikbaar lijkt te zijn over deze mogelijkheden. Dit betekent dat wij als vermogensbeheerder harder moeten werken aan het verbeteren van de zichtbaarheid van onze aanpak van verantwoord beleggen en het brede, groeiende aanbod van RI-oplossingen dat al beschikbaar is. Ook moeten we transparanter worden over de wijze waarop we ESG-criteria integreren en daarover rapporteren. De wereld van verantwoord beleggen verandert snel en hoewel het tempo per geografische regio en beleggingscategorie kan verschillen, is de richting duidelijk. Het is mainstream geworden en dat zal zo blijven.”

“Het beeld dat het toepassen van ESG-criteria leidt tot een beperkter beleggingsuniversum kan één van de redenen zijn waarom de helft van onze respondenten denkt dat het moeilijker is om beleggingsrisico’s te beheersen dan met meer traditionele oplossingen. Wij zijn van mening dat het opnemen van ESG-criteria in de beleggingsanalyse het risicomanagement juist verbetert en tot een meer complete beleggingsaanpak leidt. Er zijn tal van onderzoeken² die bevestigen dat het integreren van ESG-criteria in het beleggingsproces bijdraagt aan het verbeteren van het risico-gewogen rendement in een aantal beleggingscategorieën. Ons eigen onderzoek toont bovendien aan dat het uitsluiten van bedrijven met controversieel gedrag ook de prestaties ten goede kan komen. Bij NN IP helpt ons ESG-geïntegreerde onderzoeksproces, in combinatie met onze academische onderzoekspartners en ESG-dataverstrekkers, bij het identificeren van een breed scala aan duurzame beleggingsmogelijkheden wereldwijd. Hierdoor kunnen we aantrekkelijke RI-beleggingsoplossingen aan onze klanten aanbieden. RI-oplossingen met een vergelijkbaar of zelfs beter risico-/rendementsprofiel dan de traditionele oplossingen.”

¹Beleggingssentiment: Verantwoord Beleggen onderzoek, NN Investment Partners, mei 2019. 290 professionele beleggers als respondenten. De respondenten zijn afkomstig uit vijf hoofdgebieden: Frankrijk, Duitsland, Nederland, Italië en België. Een extra panel met respondenten was afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië.

²NN IP meta-analyse van onderzoek uitgevoerd door Breckinridge Capital Advisor en MIT Sloan School of Management (2016)

Share Button