ABN AMRO strijdt tegen mensenhandel via wereldwijd initiatief

Vandaag, 27 september, is het rapport van de Financial Sector Commission on modern slavery and human trafficking gepresenteerd tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. ABN AMRO’s Chief Risk Officer Tanja Cuppen heeft zitting genomen in deze commissie. Het betreft een publiek-private samenwerking die tot doel heeft de krachten in de financiële sector wereldwijd te bundelen en de onderhandelingskracht van de financiële sector te gebruiken om een einde te maken aan uitbuiting en mensenhandel.

Collectief leren en het beter gebruik maken van beschikbare informatie speelt hierin een grote rol. ABN AMRO heeft hier samen met de Universiteit van Amsterdam en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid al eerder stappen in gezet. Gezamenlijk is een datamodel ontwikkeld waarmee ABN AMRO bankgegevens kan doorzoeken op verdachte omstandigheden. Daarvan kan vervolgens melding gedaan worden bij de bevoegde overheidsinstanties en zo levert de bank een bijdrage aan het opsporen van mensenhandelaren. Onder andere deze samenwerking heeft ABN AMRO de uitnodiging opgeleverd om deel uit te maken van de commissie en haar ervaringen te delen.

Een vuist maken

Tanja Cuppen, Chief Risk Officer ABN AMRO: “Uitbuiting en mensenhandel zijn een grote bedreiging voor de samenleving. Mondiaal zijn 40 miljoen, ofwel 1 op de 185 mensen slachtoffer van uitbuiting of mensenhandel, een afschrikwekkend aantal. Er wordt enorm veel geld aan verdiend, meer dan in de tijd dat de wereld nog slavernij kende. Daar moet en kan de financiële sector een vuist tegen maken door haar onderhandelingspositie bij bedrijven en informatie over financiële stromen te gebruiken. Mensenrechten is een van de focuspunten van ABN AMRO’s duurzaamheidsstrategie en daar werken we al enkele jaren hard aan. Door onze kennis over en ervaring met het bestrijden van mensenhandel en uitbuiting te delen via de commissie, creëren wij de mogelijkheid voor andere financiële instellingen internationaal om onze ervaring over te nemen en om deze misstanden te bestrijden.”

Wereldwijde samenwerking

Samen met de regeringen van Liechtenstein, Australië en Nederland, het Universitair Centrum voor Beleidsonderzoek van de Verenigde Naties, een consortium van financiële instellingen, filantropische stichtingen en verenigingen heeft ABN AMRO bestaande oplossingen en nieuwe ideeën geïnventariseerd om mensenhandel op te sporen. Onderdeel hiervan is het door ons in samenwerking met de UVA ontwikkelde datamodel dat ons in staat stelt patronen die wijzen op uitbuiting en mensenhandel in transactie data vast te stellen. Hiermee hoopt de bank andere financiële instellingen te inspireren om ook in actie te komen. In het rapport wordt als doel geformuleerd het uitroeien van uitbuiting en mensenhandel. Het rapport formuleert 30 concrete acties die financiële instellingen kunnen nemen afhankelijk van hun activiteiten. 15 Acties die direct ingezet kunnen worden en 15 om de komende periode verder uit te werken.

Share Button