Koophuisbezitter verwacht 22.000 euro uit te moeten geven voor energielabel A

Maar liefst 97 procent van de huizenbezitters voelt een drempel om hun woning te verduurzamen. Onduidelijkheid vanuit de overheid speelt hierbij een grote rol. Zo blijkt dat slechts 5,9 procent een helder beeld heeft van het Klimaatakkoord en bijna driekwart behoefte heeft aan meer informatie over de gevolgen die dit voor hen heeft. Ruim de helft geeft bovendien aan dat zij geen vertrouwen hebben in de haalbaarheid van het akkoord. Bovendien zegt zo’n 70 procent niet overtuigd te zijn van de betaalbaarheid hiervan. Slechts 8,5 procent vertrouwt erop dat de klimaatplannen van de overheid voor hen betaalbaar gaan zijn. Dit zijn de belangrijkste conclusies van de Monitor Duurzaamheid, die ABN AMRO elk kwartaal in samenwerking met PanelWizard onder ruim duizend Nederlanders verricht.

Nederlanders schatten kosten voor verduurzaming woning hoog in

Van de huizenbezitters vindt 61 procent het verduurzamen van de eigen woning belangrijk. Iets minder dan de helft geeft dan ook aan dat ze de afgelopen drie jaar dergelijke maatregelen hebben getroffen. Als hen gevraagd wordt hoeveel zij in de afgelopen drie jaar hebben uitgegeven aan duurzame maatregelen voor hun huis, blijkt dat 19 procent zelfs 10.000 euro of meer heeft geïnvesteerd. Ondanks de welwillendheid onder woningbezitters, lijkt er nog een lange weg te gaan om de woningvoorraad te verduurzamen. Zo verwachten bezitters van een koopwoning dat zij gemiddeld ruim 22.000 euro moeten uitgeven om hun huis van energielabel A te voorzien. Eigenaren van een woning met energielabel B verwachten zo’n 13.000 euro kwijt te zijn, terwijl de bezitters van een woning met energielabel E tot en met G inschatten dat het ongeveer 33.000 euro gaat kosten. Volgens ABN AMRO is deze financiële drempel voor veel huizenbezitters reden dat zij terughoudend zijn om te investeren in de verduurzaming van hun woning.

Behoefte aan duidelijkheid over gevolgen Klimaatakkoord

In de afgelopen drie jaar hebben koophuisbezitters vooral geïnvesteerd in zonnepanelen, een nieuwe HR-combiketel en isolerend glas in de woonkamer. “Hoewel het positief is dat veel Nederlanders al in verschillende duurzame maatregelen hebben geïnvesteerd, blijkt dat zij zich desondanks zorgen blijven maken over de haalbaarheid en betaalbaarheid van de verduurzaming van hun woning”, zegt Madeline Buijs, Sector Econoom Bouw en Vastgoed van ABN AMRO. “Dat zij de kosten voor de verbouwing van hun woning van het huidige energielabel naar energielabel A hoog inschatten, komt vooral voort uit onduidelijkheid. Ze weten niet hoe zij het beste hun woning kunnen verduurzamen én financieren. Bovendien voelen zij zich onzeker over wat hen nog aan verplichtingen te wachten staat. Een grote meerderheid heeft dan ook behoefte aan meer informatie over de individuele gevolgen van het Klimaatakkoord. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor zowel de overheid als het bedrijfsleven. Zij kunnen woningbezitters namelijk helpen het Klimaatakkoord begrijpelijker te maken en hen concrete handvaten bieden om de verduurzaming van hun woning te bewerkstelligen.”

Het hele rapport is hier te downloaden.

Share Button