PMT en PME en hun uitvoerder MN steunen Green Deal

Bron
MN

Pensioenfondsen PMT en PME en hun uitvoerder MN steunen de ´Green Deal´, die gisteren is gepresenteerd door het Europese Parlement. Het pakket aan maatregelen heeft als doel om de netto uitstoot van Europa per 2050 tot nul te reduceren. Eerder deze week drongen PMT, PME en MN – samen met een aantal andere grote investeerders die zijn aangesloten bij de IIGCC (de Institutional Investors Group on Climate Change) – bij Europese regeringsleiders aan om een meer ambitieus klimaatbeleid te ontwikkelen.

Klimaat is een belangrijk punt van aandacht in de beleggingen van PMT en PME. Daarom zijn de fondsen aanwezig op de klimaattop in Madrid, om de klimaatstrategie ter plekke toe te kunnen lichten aan beleidsmakers en andere beleggers. Als pensioenfondsen brengen we klimaatrisico’s in kaart en houden we in onze beleggingen rekening met risico’s en de mogelijkheden voor impactvolle verbeteringen. Ook zijn we continu in gesprek met bedrijven verantwoordelijk zijn voor de grootste emissies, zoals olie- & gasbedrijven, en sporen we hen aan een meer duurzame koers te varen. Om de energietransitie te versnellen, beleggen de fondsen ook in hernieuwbare energie, zoals zonne-energie en windparken. Zo wordt bijgedragen aan de afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs, en maken we tegelijk goede rendementen voor onze deelnemers.

Share Button