ABN AMRO behaalde in 2019 met € 20 miljard reeds de 2020 target voor duurzaam belegd vermogen

Bron
ABN AMRO

Vandaag publiceert ABN AMRO het Integrated Annual Review 2019. Een beknopt overzicht van onze financiële en niet-financiële resultaten uit 2019, volgens de ‘Core & More’ aanpak. De waarde die we creëren voor onze stakeholders staat hierin centraal. Naast het Integrated Annual Review publiceerde de bank meer over onze duurzame initiatieven en resultaten in het Impact Report, de Human Rights Update en het Non-Financial Data & Engagement Report. Uit de jaarcijfers blijkt onder meer dat het duurzaam belegd vermogen is gestegen naar meer dan 20 miljard euro. Daarmee is de 2020 ambitie van 16 miljard euro reeds ruim behaald.

Impact Report

Sinds vorig jaar publiceert ABN AMRO bij het Integrated Annual Review een Impact Report, in samenwerking met het Impact Institute. Ook dit jaar meten we opnieuw de impact die onze activiteiten hebben op onze stakeholders, aan de hand van de 6 kapitalen van het International Integrated Reporting Framework. Het Impact Report laat zien op welke gebieden we positieve waarde creëren, maar ook waar we moeten verbeteren. Afgelopen jaar won ABN AMRO met dit rapport de prijs voor ‘meest innovatieve verslag’ bij de uitreiking van de Transparantiebenchmark.

Human Rights Update

Mensenrechten respecteren is onderdeel van onze strategie. En dus onderdeel van het werk van veel collega’s. Dit heeft betrekking op zeer uiteenlopende onderwerpen: van privacy tot diversiteit en van de eerlijke prijs van spijkerbroeken tot identificeren van slachtoffers van mensenhandel. In de Human Rights Update 2019 laten we zien hoe verschillende collega’s binnen de bank zich dagelijks inzetten voor mensen en hun rechten.

Duurzame highlights

Er waren in 2019 nog meer hoogtepunten op duurzaamheidsgebied. Een aantal voorbeelden:

  • Introductie van de Duurzaam Wonen Hypotheek
  • Duurzaam belegd vermogen is gestegen naar meer dan 20 miljard euro en daarmee is de 2020 ambitie van 16 miljard ruim behaald
  • We hebben verder ingezet op de verduurzaming van zakelijke klanten met inzicht en tooling
  • Eind 2019 had ABN AMRO bijna EUR 590 miljoen uitgetrokken voor het financieren van circulaire initiatieven van klanten
  • Faciliteren van de eerste Nederlandse groene staatsobligatie
  • Ambitie gelanceerd op verdere verduurzaming van ons eigen vastgoed:  alle kantoren ‘Paris Proof’ in 2030
  • ABN AMRO strijdt tegen mensenhandel via The Financial Sector Commission on Modern Slavery and Human Trafficking
  • Ondertekening UN Principles for Responsible Banking
  • Lancering Partnership Carbon Accounting Financials Global

Een overzicht van alle activiteiten, maar ook onze dilemma’s en uitdagingen op het gebied van duurzaamheid vindt u in het Integrated Annual Review. Kijk hier voor alle rapporten.

Share Button