Rabobank: Een goed geïnformeerde huiseigenaar verduurzaamt woning sneller

Bron
Rabobank

Om het verduurzamingstempo op te voeren, moeten huiseigenaren beter worden geïnformeerd over de mogelijkheden en voordelen van een duurzamer huis. De timing hiervan luistert nauw: vooral verhuis- en onderhoudsmomenten lijken kansrijk. Hier ligt ook een taak voor onder meer hypotheekadviseurs. Dat schrijven economen van de Rabobank in een vandaag verschenen publicatie over de broodnodige verduurzaming van woningen.

Ondanks dat veel huizen nog niet zijn verduurzaamd, zijn veel eigenaren wel bereid om hun huis energiezuiniger te maken, vertelt woningmarkteconoom Carola de Groot van de Rabobank. “Hoopvol is dat maar liefst 80 procent van de huiseigenaren die vinden dat hun huis energiezuiniger moet worden, ook daadwerkelijk bereid is om aan de slag te gaan. Maar deze bereidheid slinkt als zij de kosten niet terug kunnen verdienen. Dit laatste geldt overigens minder voor huiseigenaren in een rood gelabeld dus energie-onzuinig huis: zij zijn eerder bereid hun huis te verduurzamen, ook als zij de kosten hiervoor niet helemaal terug kunnen verdienen.”De coronacrisis zet op de korte termijn vermoedelijk een rem op het verduurzamingstempo, maar voor de langere termijn ziet De Groot ook kansen voor de verduurzaming van huizen. “De huidige crisis kan mensen wellicht ook een impuls geven om hun huis te verduurzamen. Zeker als zij na afloop blijvend meer thuis gaan werken.”

‘Benadruk de voordelen’

Om te stimuleren dat zij daadwerkelijk aan de slag gaan, moeten de voordelen van verduurzamen voor henzelf worden benadrukt, legt De Groot uit. “Een energiezuinig huis levert niet alleen meer wooncomfort op én een lagere energierekening maar brengt ook meer op bij verkoop ervan. Huiseigenaren lijken minder gevoelig voor klimaat-argumenten.”

De timing van informeren is belangrijk, gaat de woningmarkteconoom verder. “Vooral het moment waarop toch al onderhoud nodig is, lijkt kansrijk. Want verduurzamen wordt in de praktijk vaak in één klap meegenomen bij onderhoud. Hoewel een verhuizing vaak wordt gezien als een natuurlijk moment waarop mensen aan de slag willen gaan, wordt dit ‘natuurlijke moment’ in de praktijk lang niet altijd benut. Ook niet bij verhuizing naar een energieslurpend huis. Door huizenkopers te informeren over de mogelijkheden en kosten van verduurzamen tijdens het kooptraject wordt een verhuizing mogelijk meer een ‘natuurlijk’ moment om aan de slag te gaan of om op zijn minst concrete plannen te maken.”

Rol voor partijen in koopketen

Dit biedt aanknopingspunten om die broodnodige verduurzaming van de gebouwde woonomgeving te versnellen. De plannen die er al liggen om dit deels via partijen in de koopketen (van makelaars tot hypotheekadviseurs) te doen, lijken dan ook kansrijk. De Groot: “Deze partijen moeten meer informatie gaan geven over de mogelijkheden en voordelen van het verduurzamen van een huis. Bij mogelijkheden gaat het niet alleen om praktische informatie over hoe en wat de huiseigenaar in de woning kan verduurzamen, maar ook om informatie over financieringsmogelijkheden. Verduurzaming moet uiteindelijk een vast onderdeel worden in het advies aan huizenkopers, zoals ook het ministerie van BZK vorig jaar al aangaf. Voor partijen die zich bezighouden met ‘regulier’ woningonderhoud geldt eigenlijk hetzelfde. Op deze manier wordt meer bewustwording gecreëerd en worden huiseigenaren die op zich hun huis wel willen verduurzamen, mogelijk sneller over de streep getrokken om daadwerkelijk aan de slag te gaan.”

Sectorcollectief

Vandaag is bekend gemaakt dat bijna tachtig bedrijven en instanties uit de hypotheekmarkt gaan samenwerken om de verduurzaming van de Nederlandse koopwoningmarkt te versnellen. De sector leidt hiervoor dit jaar 80 procent van alle 10.000 hypotheekadviseurs in Nederland op tot Adviseur Duurzaam Wonen. De branchegenoten hebben hiervoor het Sectorcollectief Duurzaam Wonen opgericht en een website gelanceerd waar professionals alle informatie over de opleiding kunnen vinden. Deze krachtenbundeling moet de kennis en het draagvlak bij hypotheekprofessionals vergroten met als uiteindelijke doel dat zij hun klanten kunnen adviseren en stimuleren duurzaamheidsmaatregelen te treffen.

Lees de publicatie

Share Button