Investeer in integrale verduurzaming van woningen

Huiseigenaren willen steeds vaker duurzaam in hun woning wonen. Bovendien moeten in 2050 220 miljoen EU-gebouwen fossielvrij zijn: dit zal 18% van de huidige CO2-uitstoot van de EU elimineren.  De explosie van de energieprijzen in 2021 heeft er toe geleid dat steeds meer huiseigenaren zoeken naar mogelijkheden voor energiebesparing, verduurzaming van hun woning en verminderde afhankelijkheid van de energie marktprijzen. Samen met u kan Woon Duurzaam veel meer woningen verduurzamen. U kunt mede-eigenaar worden van ons groeibedrijf door een converteerbare lening te verstrekken tegen 5,2% nettorente

Huiseigenaren weten niet goed hoe ze de stap naar een duurzame woning moeten maken. Er zijn tientallen oplossingen op de markt en een jaren ‘30 woning bijvoorbeeld vraagt om andere maatregelen dan een jaren ‘50 woning. Er is geen alles-in-één platform dat huiseigenaren door deze gecompliceerde reis helpt met goed op maat gemaakte geïntegreerde pakketoplossingen. Het resultaat is dat maar weinigen de stap nemen en de energietransitie in de gebouwde omgeving niet van de grond komt.

Woon Duurzaam biedt de oplossing in de vorm van een one-stop-shop platform dat helderheid biedt:

  • Huiseigenaren worden volledig ontzorgd, van een energieplan op maat tot hoogwaardige installatie en beheer
  • Leveranciers en installateurs krijgen toegang tot een enorme markt van individuele huiseigenaren zonder eigen acquisitie inspanning
  • Woon Duurzaam neemt de rol van aanspreekpunt en hoofdaannemer en contracteert installateurs om zo de verduurzaming uit te voeren

Wij hebben honderden woningen verduurzaamd. We zijn met onze unieke one-stop-shop aanpak inmiddels dé partij als het gaat om integrale verduurzaming van woningen. Woningverduurzaming is één van de grootste uitdagingen van de energietransitie, waarbij alleen al in Nederland miljoenen woningen verduurzaamd moeten worden.  Met onze expertise en marktpositie gaan wij daar in de komende jaren een grote rol in spelen. Om dat te kunnen doen hebben we (automatiserings-)investeringen nodig in ons platform, zodat wij de grotere schaal aan kunnen. Ook willen we investeren in uitbreiding van het team en in het beter bekend maken van onze oplossingen bij Nederlandse consumenten.

Samen met u kan Woon Duurzaam veel meer woningen verduurzamen. U kunt mede-eigenaar worden van ons groeibedrijf door een converteerbare lening te verstrekken tegen 5,2% nettorente

Share Button