Familie van Puijenbroek publiceert als eerste investeerdersfamilie duurzaamheidsrapport over haar volledige vermogen 

Bron
VP Capital 

Partner

Vandaag is het eerste VP Capital Progress Report gepubliceerd. Sinds 2018 wordt een ESG- en duurzaamheidsstrategie gehanteerd voor het hele portfolio. De aanpak is gericht op zowel de reductie van negatieve effecten zoals CO2, als op het vergroten van positieve effecten door impactinvesteringen, innovaties en donaties. Beide pijlers van deze strategie worden onafhankelijk gemeten over alle investeringsdomeinen en vermogenscategorieën. Daarmee is het rapport de eerste in zijn soort dat de impact van het gehele vermogen toelicht. 

Na een nulmeting in 2018 (score 3,1) laat de score over 2019 een vooruitgang zien naar 3,3. VP Capital heeft de ambitie om de impact van haar activiteiten te verbeteren tot tenminste 4,5 in 2023. Met de eigen bedrijven moet dan de duurzame koploperspositie binnen de diverse branches zijn ingevuld. Het totale vermogen moet in 2023 voor minstens 20% uit impact- en shared value investeringen bestaan. Daarbij zal ook het donatiebeleid worden geïntensiveerd. 

VP Capital is de investeringsmaatschappij van de familie Van Puijenbroek. De familie is 155 jaar geleden gestart in de textielindustrie. De familie is o.a. ruim 60 jaar grootaandeelhouder geweest van TMG, een belang dat in 2017 is ingebracht bij Mediahuis. VP Capital investeert in acht domeinen. Het totale portfolio beslaat inmiddels vijf eigen bedrijven (HAVEP, Batenburg Techniek, Mediahuis, Q-lite en VP Landbouw). Verder is VP Capital actief in 172 bedrijven via fondsen, 39 vastgoedinvesteringen, 4 impact bedrijven en 74 bedrijven via impactfondsen. 

Guus van Puijenbroek, directeur VP Capital: “We laten progressie zien en de onafhankelijke toetsing brengt transparantie. We willen als investeerder en aandeelhouder (link portfolio overview), samen met onze bedrijven, de fondsen waarin we participeren en onze partners, onze duurzame impact versnellen. De klimaatcrisis en sociale disbalans in de wereld vraagt al langer onze aandacht. Corona toont nogmaals aan dat meer actie noodzakelijk is.” 

Met dit eerste Progress Report wil VP Capital een extra impuls geven aan de duurzame vooruitgang. Het rapport en de actieplannen worden besproken binnen de bedrijven en met de fondsen. VP Capital ziet het als haar verantwoordelijkheid om als eigenaar en investeerder, een actieve rol te pakken en concreet invulling te geven aan de ambitie om financieel rendement te combineren met verantwoord maatschappelijk rendement. Verder zal de ervaring en kennis worden gedeeld met andere investeerdersfamilies. Door de verbinding van familiekapitaal kan een vernieuwende en moderne invulling worden gegeven aan de duurzame traditie van familiebedrijven. 

VP Capital heeft voor het Progress report haar hele portefeuille laten doorlichten op ESG door de onafhankelijke partij MJ Hudson Spring. ESG staat voor Environmental, Social en Governance. Dit zijn de centrale factoren voor duurzame impact, die met name in de vermogens- en financiële wereld worden gehanteerd. Met deze meting wordt een duurzaamheidsscore bepaald die gerelateerd wordt aan het vermogen en leidt tot een totale portfolioscore. MJ Hudson Spring onderzoekt jaarlijks circa 400 financiële partijen op hun ESG-aanpak en Sinzer heeft daarnaast een impact oefening gedaan voor het domein AgriFood. 

Share Button