Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in de hypotheekmarkt.

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in de hypotheekmarkt constateert MoneyView in haar jongste Special Item Hypotheken. Nieuwbouwwoningen moeten op dit moment nog voldoen aan de Energie Prestatie Coëfficiënt eisen (EPC-eisen) van het Bouwbesluit 2015. Vanaf 1 januari 2021 worden deze EPC-eisen vervangen door de strengere eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Deze toenemende nadruk op de duurzaamheid is ook terug te zien in het productaanbod en de rentetarieven. Er zijn bijvoorbeeld partijen die op basis van het energielabel van de te financieren woning hogere of lagere rentetarieven rekenen. Voor dat laatste komen sowieso alle nieuwbouwwoningen in aanmerking.

Bij 10 hypotheken is er inmiddels een dergelijke rentedifferentiatie. Een 11e product geeft korting op de hoofdhypotheek als er ook een apart duurzaam leningdeel wordt afgesloten. Andere aspecten rondom het thema duurzaamheid zijn bijvoorbeeld het Energie Bespaar Budget (EBB) en de reeds eerder genoemde apart af te sluiten duurzame leningdelen. Met name het vergroten van de duurzaamheid van de woning na aanschaf, in de vorm van een EBB, is bij veel producten mogelijk. Dit geldt in mindere mate voor de andere twee duurzaamheidsaspecten (zie onderstaande figuur).

Momenteel kan bij 10 aanbieders (en in totaal 12 producten) een apart annuïtair leningdeel worden gesloten tegen een gunstiger tarief ter stimulering van verduurzaming. Dit kan alleen in combinatie met een reguliere hypotheek. Bij de helft van deze 10 aanbieders mag dat ook een lineair leningdeel zijn. Van de 56 annuïtaire hypotheken uit het onderzoek kennen 5 producten alle drie genoemde duurzaamheidsmogelijkheden. Er is inmiddels ook een aanbieder die beperkingen in de verstrekking oplegt als de woning niet duurzaam genoeg is. Woningen met energielabel C of lager kunnen bij Triodos tot maximaal 90% MW gefinancierd worden en hebben een leenruimte op basis van inkomen van 90%.

Dat het thema duurzaamheid een steeds grotere rol speelt op de hypotheekmarkt, is ook terug te zien in de productintroducties dit jaar. Zo bieden de drie nieuwe hypotheken van a.s.r., Lot en Woonnu de mogelijkheid tot een EBB. Bij twee van de drie kan een apart duurzaam leningdeel worden gesloten en bij één product geldt een korting op het rentetarief afhankelijk van het energielabel.

Lees de MoneyView special

Share Button