Arnhems windpark kan (mede) dankzij financiële steun van inwoners starten met bouw

In de gemeente Arnhem wordt in het voorjaar van 2021 begonnen aan de bouw van vier nieuwe windmolens. Dat de windmolens er komen is mede te danken aan de inwoners van de Gelderse hoofdstad. In zo’n twee maanden tijd kochten zij de 10.000 beschikbaar gestelde aandelen die nodig waren om de windmolens (mede) te financieren.

Lange adem

De vier windmolens zullen in het voorjaar gebouwd worden langs de N325, tussen de Andrej Scharovbrug en Industriepark Kleefse Waard.  De definitieve komst van deze windmolens ging niet zonder slag of stoot. In 2012 werd al gewerkt aan de realisatie van dit windpark, die de naam Windpark Koningspleij draagt. Pas in april van dit jaar (2020) bevestigde een uitspraak van de Raad van State dat het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en de watervergunning onherroepelijk bevonden werd en de windmolens definitief geplaatst konden worden op de aangewezen locatie.

Windpark van de burgers

Drie van de vier windmolens kunnen worden gebouwd dankzij de deelname van de inwoners van Arnhem. Ruim 500 mensen kochten 10.000 beschikbare aandelen en werden daarmee mede-eigenaar van de windmolens. Deze eigenaren zullen in de looptijd van 20 jaar een verwacht rendement van 6% worden uitgekeerd. Ook wordt er een omgevingsfonds opgericht. Uit dit fonds kunnen (duurzame) projecten in de directe omgeving van het windpark worden gerealiseerd. Bewoners die zitting hebben in de omgevingsraad gaan hierover beslissen.

Duurzame opwek

Windpark Koningspleij is een initiatief van Rijn en IJssel Energiecoöperatie, Prowind en Pure Energie. De vier windmolens gaan samen naar verwachting 34 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar opwekken. Dat is evenveel als ruim 11.000 huishoudens verbruiken (bij 3.000 kWh per huishouden).

Share Button