Amsterdamse ambtenaren eisen een ‘schoon’ pensioen

Tweeduizend ambtenaren van de gemeente Amsterdam willen dat hun pensioenfonds direct stopt met investeren in de fossiele industrie. Het ABP, het grootste pensioenfonds van Europa, heeft zo’n 17 miljard euro aan investeringen in vervuilende olie-, gas- en kolenbedrijven. Op dinsdag 24 november overhandigen de ambtenaren hun petitie online aan het ABP. “Voor een goed pensioen is meer nodig dan geld. In een onleefbare wereld valt sowieso niets te genieten.”

Een groep bezorgde ambtenaren heeft de petitie Ik Wil Een Schoon Pensioen georganiseerd. Aanleiding zijn de duizenden euro’s per pensioendeelnemer die het ABP nog altijd investeert in de fossiele industrie, ondanks de toezegging zich aan het klimaatakkoord van Parijs te houden. Het ABP is het pensioenfonds van onder meer ambtenaren, universiteiten, politie en leraren. 

Direct stoppen

“We werken voor het bestuur aan een duurzame stad. Veel ambtenaren zijn bezig met klimaatadaptatie en het terugdringen van de CO2-uitstoot in de stad. Ondertussen wordt met ons eigen pensioengeld het klimaatprobleem erger gemaakt. Dat is dweilen met de kraan open. Daarom roepen wij als deelnemers ons pensioenfonds ABP op om hier direct mee te stoppen.”

De wethouder Duurzaamheid, Marieke van Doorninck, zal bij de online overhandiging haar steun voor de petitie uitspreken. Van het ABP is de voorzitter van de Raad van Bestuur, Corien Wortmann, aanwezig om de handtekeningen in ontvangst te nemen. Ook ABP-deelnemers van andere organisaties (gemeenten, rijk, politie, onderwijs) zijn aanwezig.

Extreem vervuilend

De fossiele industrie is extreem vervuilend en schadelijk voor de gezondheid. De uitstoot is de kern van de klimaatcrisis. In het wereldwijde Parijsakkoord van 2015 is afgesproken de opwarming van de aarde tot maximaal 2 graden Celsius te beperken. 

Het ABP stelt de klimaatdoelen van Parijs te onderschrijven. Uit ABP’s jongste cijfers over 2019 blijkt echter dat hun directe beleggingen in fossiel nu hoger zijn dan in 2015. Het pensioenfonds heeft nieuwe investeringen gedaan in extreem vervuilende kolencentrales. Het blijft investeren in grote fossiele bedrijven als BP, Exxon en Shell, stuk voor stuk bedrijven die niet in lijn met het Parijs-akkoord opereren. 

Financiële risico’s

Behalve met het klimaat, neemt het ABP met deze investeringen ook financiële risico’s. Al jaren dalen de rendementen van de fossiele industrie. Na het begin van de coronacrisis daalde de waarde van ABP’s fossiele investeringen veel sterker dan andere investeringen. 

Uit recent onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen naar de investeringen van zevenduizend bedrijven wereldwijd, blijkt bovendien dat fossiele investeringen niet meer nodig zijn om het rendement van pensioenfondsen op peil te houden. Het een na grootste pensioenfonds PFZW heeft na miljardenverliezen zijn conclusies al getrokken en zich teruggetrokken uit de oliemarkt.

Van der Laan

De ambtenarenactie staat niet op zichzelf. Vorig jaar riep de Amsterdamse gemeenteraad de klimaatcrisis uit. En al in 2016 stuurde burgemeester Eberhard van der Laan namens het gemeentebestuur een brandbrief aan het ABP, om te stoppen met de fossiele investeringen. Twee huidige wethouders, Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) en Touria Meliani (P&O), hebben naar aanleiding van de ambtenarenactie aangekondigd ook in gesprek te gaan met het ABP. 

Share Button