Kempen ondertekent Net Zero Asset Managers-initiatief

Bron
Kempen

Kempen Capital Management (Kempen) ondertekent vandaag het Net Zero Asset Managers-initiatief. Het Net Zero Asset Managers-initiatief is een groep internationale vermogensbeheerders die zich inzetten om tegen 2050 een netto nul uitstoot van broeikasgassen te realiseren in hun portefeuilles. Hierbij wordt gekozen voor investeringen die zijn afgestemd op een netto nul emissie tegen 2050 of eerder. Dit in overeenstemming met de wereldwijde inspanningen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius.

Het ondertekenen van dit initiatief volgt op het door Kempen aangescherpte klimaatbeleid in november dit jaar. In dit nieuwe klimaatbeleid committeert Kempen zich aan doelstellingen op de korte, middellange en lange termijn om tegen 2050 een netto nul investeerder te zijn.  Kortetermijndoelstellingen zijn onder andere meer investeren in groene obligaties, een scherpere focus op actief beheer van klimaatverplichtingen en ruimere uitsluitingen van steenkool en teerzand.

Lars Dijkstra, Chief Investment Officer bij Kempen Capital Management, licht toe: ‘Als langetermijninvesteerder zijn wij van mening dat klimaatverandering een systeemrisico vormt voor de economie, de samenleving en het milieu. Daarom willen we de risico’s en kansen die dit biedt voor de investeringen van onze klanten nog intensiever gaan meenemen in ons beleggingsbeleid. Beleggers spelen een cruciale rol bij het vergemakkelijken van de overgang naar een koolstofarme economie en het beheersen van de klimaatrisico’s van de ondernemingen waarin zij beleggen. Kempen zet zich al langer in voor het aanpakken van klimaatverandering door middel van actief beheer en haar langetermijnfocus. Door samen op te trekken met 30 andere internationale vermogensbeheerders in het Net Zero Asset Managers-initiatief, bundelen we de krachten en vergroten we onze impact.”

Share Button