ABP stapt uit KEPCO en andere bedrijven vanwege kolenexpansie

Bron
ABP

ABP is uit het Zuid-Koreaanse nutsbedrijf KEPCO gestapt. Het bedrijf zette – ondanks onze grote bezwaren – plannen voor nieuwe kolengestookte elektriciteitscentrales door. In 2020 verkocht ABP haar beleggingen in acht bedrijven vanwege plannen voor nieuwe of grotere kolencentrales.

ABP besloot haar belang in Korean Electricity Power Company (KEPCO) te verkopen nadat het bedrijf groen licht had gegeven voor de bouw van nieuwe kolencentrales in Indonesië en Vietnam. ABP heeft zich steeds tegen dit plan verzet. ABP wil dat bedrijven een strategie hebben om de uitstoot van het broeikasgas CO2 sterk te verminderen en stoppen met plannen voor nieuwe kolencentrales.

Duurzaamheidsspecialist Yoo-Kyung (YK) Park van onze vermogensbeheerder APG noemt het ‘teleurstellend’ dat het niet is gelukt om KEPCO van de uitbreidingsplannen te weerhouden. ‘Het besluit over de nieuwe kolencentrales was een lakmoesproef; wil het bedrijf zich echt houden aan de klimaatafspraken van Parijs en bijdragen aan de aanpak van de klimaatverandering? De bouw van deze kolencentrales verergert de klimaatcrisis en verslechtert de winstgevendheid van het bedrijf op de lange termijn.’

Alles uit de kast

ABP gaat meestal eerst in gesprek met bedrijven die plannen hebben voor nieuwe kolencentrales. Dat gebeurde ook bij KEPCO. Park: ‘We hebben alles uit de kast gehaald om het bedrijf op andere gedachten te brengen. We schreven brieven aan het management, voerden de druk op in de media en trokken op met maatschappelijke- en milieuorganisaties. Omdat 51% van KEPCO in handen is van de Zuid-Koreaanse overheid, spraken we samen met andere beleggers ook de Koreaanse regering aan op haar verantwoordelijkheid. Helaas heeft dat geen resultaat opgeleverd.’ Wereldwijd wordt 38% (Nederland 9%) van de elektriciteit opgewekt door steenkool te verbranden. In vergelijking met bijvoorbeeld aardgascentrales komt hierbij veel CO2 vrij. Verreweg de meeste kolencentrales staan in Azië. De groeiende economieën in de regio maken op grote schaal gebruik van kolencentrales om in de stijgende behoefte aan elektriciteit te voorzien. In de VS en Europa neemt het belang van kolengestookte elektriciteit juist sterk af.

Verkoop vanwege kolenexpansie

Inclusief KEPCO verkochten we in 2020 acht bedrijven met ruim 90 gigawatt aan kolengestookte capaciteit omdat ze plannen hadden voor uitbreiding van kolencentrales. De totale jaarlijkse CO2-uitstoot van deze bedrijven – alle gevestigd in Azië – is 624 miljoen ton. Eerder lukte het wel om een aantal grote financiële instellingen in Zuid-Korea ervan te overtuigen te stoppen met het financieren van nieuwe kolencentrales en de klimaatambities flink aan te scherpen. Een belangrijke stap, meent Park. ‘Zuid-Korea is weliswaar aangesloten bij het Klimaatakkoord van Parijs, maar ondanks allerlei toezeggingen blijft het land een van de grootste uitstoters van CO2. Via druk op de financiers van kolencentrales proberen we daar verandering in te brengen.’

Klimaatneutraal in 2050

ABP streeft naar een klimaatneutrale beleggingsportefeuille in 2050, in lijn met de afspraken van ‘Parijs’. Dit betekent dat de CO2-uitstoot van onze beleggingen dan tot per saldo nul (net zero emissions) is teruggebracht. In ons beleid zijn doelstellingen opgenomen om dat te bereiken. Zo willen we in 2025 de CO2-voetafdruk van onze aandelenbeleggingen met 40% hebben verminderd (ten opzichte van 2015) en minstens € 15 miljard beleggen in het Duurzame Ontwikkelingsdoel ‘Betaalbare en schone energie’. Ook beginnen we dit jaar met het verkopen van bedrijven die een groot deel van hun omzet uit kolenmijnen of teerzand halen. In 2030 zal ABP niet meer direct beleggen in kolencentrales zonder CO2-afvang voor het opwekken van elektriciteit in OESO-landen. In andere landen gaan we zulke beleggingen flink verminderen. Dit is een belangrijke tussenstap op weg naar een klimaatneutrale portefeuille in 2050. Meer informatie in onze factsheets over beleggen in steenkoolbedrijven.

Share Button