Proximus publiceert als eerste Belgische telecomoperator zijn Sustainable Finance Framework

Via zijn #inspire2022-strategie verbindt Proximus zich ertoe bij te dragen tot een groene en digitale maatschappij. Daarom loopt het bedrijf opnieuw voorop in België met de publicatie van zijn duurzaam financieringskader (Sustainable Finance Framework). Dit document, dat vandaag openbaar werd gemaakt en een primeur is op de Belgische telecommunicatiemarkt, toont duidelijk aan dat Proximus duurzaamheid wil verankeren in al zijn activiteiten, dankzij welomschreven en gecertificeerde methodes en procedures. Nadat Proximus in oktober 2020 al een duurzame doorlopende kredietfaciliteit van 700 miljoen EUR had ondertekend, wordt nu een nieuwe stap gezet in de integratie van duurzaamheid in de financieringsactiviteiten van de onderneming. Het zal Proximus helpen een positieve impact te creëren via de financiering en/of herfinanciering van projecten met een gunstig effect op het vlak van energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, groene mobiliteit, groene gebouwen, circulaire economie en sociale en digitale inclusie.

Een financieringsstrategie afgestemd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Duurzaamheid wordt almaar belangrijker voor klanten, leveranciers en werknemers, maar ook voor particuliere zowel als institutionele investeerders. Om hen duidelijke en transparante informatie te verschaffen over zijn strategie op het vlak van groene en sociale investeringen, heeft Proximus vandaag zijn duurzaam financieringskader gepubliceerd. Dit document, van toepassing op elk groen of sociaal financieringsinstrument dat door Proximus wordt uitgegeven, specificeert de classificatielogica, de toelatingscriteria, de due diligence-vereisten die van toepassing zijn op milieu- en sociaal vlak en het verificatieproces voor duurzame financiering, net als een reeks beginselen en vereisten omtrent rapportering.

Concreet zal het kader Proximus in staat stellen diverse duurzame financieringsinstrumenten uit te geven, waaronder obligaties (in publieke of particuliere vorm) en bankleningen (doorlopende kredietfaciliteiten, bilaterale leningen, termijnleningen, projectfinancieringsleningen). Proximus is ervan overtuigd dat duurzame financieringsinstrumenten een doeltreffend instrument zijn om gericht te investeren in projecten die aantoonbare ecologische en maatschappelijke voordelen bieden en zo bijdragen tot de verwezenlijking van de door de Verenigde Naties gedefinieerde Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Door groene en sociale financieringsinstrumenten uit te geven, wil Proximus zijn financieringsstrategie afstemmen op zijn missie, duurzaamheidsstrategie en doelstellingen.

Investeringen met een meetbare waarde voor omgeving en maatschappij

Het doel van het duurzaam financieringskader is projecten met een meetbare milieu- en/of sociale waarde te financieren en/of herfinancieren. Deze projecten worden geselecteerd in nauwe afstemming met de duurzaamheidsstrategie van Proximus. De projecten die in aanmerking komen, beogen bijvoorbeeld de vermindering van het energieverbruik en de verhoging van de energie-efficiëntie van de netwerken van Proximus en omvatten de verdere uitbreiding van energie-efficiënte fiber-to-the-home-installaties en investeringen in IoT-netwerken. Of het kan gaan om projecten die gericht zijn op het verhogen van het percentage hernieuwbare energiebronnen, het verminderen van de koolstofvoetafdruk van Proximus en de manier waarop Proximus kan bijdragen tot de overgang naar een volledig circulaire economie. Tot slot kunnen de projecten ook focussen op digitale en sociale inclusie. Een lijst van alle categorieën en projecten is opgenomen in het financieringskader.

Het financieringskader werd geëvalueerd door Sustainalytics, een onafhankelijk bedrijf dat de duurzaamheid van beursgenoteerde ondernemingen beoordeelt op basis van hun prestaties op het gebied van milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur. Sustainalytics heeft verklaard dat het kader voldoet aan de groene en sociale principes van de LMA (Loan Market Association) en ICMA (International Capital Market Association).

Het document en de beoordeling door Sustainalytics zijn beschikbaar via deze link.

Share Button