Investeerdersfamilie Van Puijenbroek scherpt duurzame ambities aan

Partner

VP Capital wil in 2023 dat 45% van haar portfolio uit impactvolle investeringen bestaat. Daarnaast moet de helft van de circa 400 directie of indirecte investeringen bijdragen aan oplossingen voor planetaire of maatschappelijke uitdagingen. VP Capital monitort de progressie van haar volledige portefeuille zowel op ESG als op Impact vlak en maakt de resultaten hiervan vandaag openbaar.

Resultaat 2020

Met haar Progress Report is VP Capital transparant over de scores van haar totale portefeuille. De score steeg afgelopen jaar naar 6,8 (2019/6,0). In 2023 moet deze score gestegen zijn tot 8,0. Om dat te realiseren moet de huidige portefeuille blijven verduurzamen en zullen nieuwe investeringen worden toegevoegd in domeinen zoals zorg, energietransitie, sociaal vastgoed en innovatie.

De familie startte oorspronkelijk in 1865 in de textielindustrie met werkkledingbedrijf HAVEP. VP Capital beheert inmiddels een brede portefeuille van participaties zoals Batenburg Techniek, Mediahuis, Q-lite en VP Landbouw. VP Capital is actief in de domeinen: agri-food, vastgoed, media, textiel, smart industry, energie, water en zorg. Momenteel dragen al 171 (45%) van de directe en indirecte investeringen bij aan sociale uitdagingen en 114 (42%) aan planetaire uitdagingen. Van het vermogen is 34% geïnvesteerd in bedrijven als Aquaporin, Accsys Technologies en fondsen die investeren in bedrijven die door innovatie vooroplopen, zoals Mosa Meat, Fairphone, Northvolt, Protix, Spin Dye en Pieter Pot.

Guus van Puijenbroek, directeur VP Capital: “Door de actieve dialoog met het management van onze investeringen en andere families, willen we samen duurzame vooruitgang versnellen. Onze investeringen moeten nog meer futureproof worden door de combinatie van rendement en een bijdrage aan oplossingen van planetaire of maatschappelijke uitdagingen.”

VP Capital heeft zich inmiddels ook gecommitteerd aan de mondiale Science Based Targets. Dit initiatief is erop gericht om een wetenschappelijk onderbouwde bijdrage te leveren aan CO2- vermindering. VP Capital is sinds 2020 een officiële Carbon neutral company na een audit van CO2logic. Verder is vorig jaar gestart met een assessment voor B Corp-certificering. VP Capital is in afwachting van de screening en heeft de ambitie om, als eerste familie investeerder in de Benelux, onderdeel te worden van dit netwerk van ’Force for Good’ bedrijven.

Strategie en methode

De strategie is gebaseerd op vijf pijlers. Hierin zijn doelstellingen geformuleerd voor investeringen en donaties, dialoog, management van eigen duurzaamheid, en planetaire en maatschappelijke oplossingen. De doelstellingen zijn vertaald in acties die de negatieve effecten reduceren en actief de positieve impact van de portefeuille vergroten. Het meten en verbeteren van de prestaties gebeurt sinds 2018 jaarlijks met een, door MJ Hudson, onafhankelijk getoetste ESG en Impact screeningsmethode per investeringscategorie. Met 84% van de investeringen en donaties is een actieve dialoog gevoerd om zo samen vooruitgang te kunnen realiseren. Met alle eigen bedrijven wordt met een ESG-agenda gewerkt aan de verbeterpunten met als doel om een duurzame koploper in hun sector te worden.

Het is de tweede keer dat VP Capital met haar Progress Report een toelichting geeft op de impact van alle investeringsdomeinen en participaties. Het is de eerste familie investeerder die op deze transparante manier rapporteert hoe haar kapitaal, (mede-)zeggenschap en netwerk wordt ingezet om duurzame vooruitgang te realiseren. Dit jaar zijn de duurzame ambities aangescherpt en uitgebreid. Zo komen in het nieuwe report bijvoorbeeld ook aan bod: de tax bijdrage, overzicht van de arbeidsplaatsen, en aan welke goede doelen en op welke manier de familie gaat doneren. Daarnaast wordt de rapportage gebruikt om actief de dialoog aan te gaan en om de beschikbare ervaring en kennis te delen met andere (familie)investeerders.

Share Button