Aardpeer haalt 7,2 miljoen euro op voor aankoop van grond voor natuurvriendelijke landbouw

Bron
Aardpeer

Ruim 700 investeerders leggen 7,2 miljoen euro bij elkaar en kopen daarmee 93 ha landbouwgrond voor de transitie naar een volhoudbare voedselproductie, een gezondere bodem en meer biodiversiteit. Grond is gekocht voor bestaande en startende agrarische ondernemers en voedselinitiatieven in Gelderland, Flevoland, Utrecht en Friesland. De ondernemers kunnen daardoor de stap naar natuurvriendelijke landbouw maken.

Kees van Biert, mede-initiatiefnemer van Aardpeer, is in zijn nopjes met de enorme investering: “Dit is een succes voor de aarde. Met de opbrengst kunnen boeren natuurvriendelijk aan de slag die dat voorheen niet hadden gekund. Met de huidige prijs van boerenland en een lening van een bank komen boeren er gewoon niet uit. Dus we moeten ergens een draai maken. Ik vind dat we dat nu moeten doen.”  

De groep investeerders bestaat uit particulieren, maatschappelijke organisaties en institutionele beleggers. Met een inleg vanaf 500 euro zetten zij hun geld voor 5 of 10 jaar aan het werk voor gezonde en vitale bodems en biodiversiteit. Naast een duidelijk maatschappelijk rendement leveren de obligaties respectievelijk een jaarlijkse rente van 0,7% en 1,2% op.

De redenen om mee te doen met de Samen voor grond obligaties zijn divers. Een investeerder uit Amsterdam zegt bijvoorbeeld: “Ik wil graag boeren steunen die het roer omgooien en goed en duurzaam met de grond en hun producten omgaan.”

Met het opgehaalde bedrag wordt landbouwgrond aangekocht voor vijf agrarische ondernemers en voedselinitiatieven die aan de criteria van Aardpeer voldoen: door middel van landbouw de kwaliteit van de bodem en biodiversiteit elk jaar verbeteren. De eerste objecten die met de 7,2 miljoen euro gefinancierd worden zijn die van biodynamische melkveehouder Boer Brunia in Raerd (26 ha, Friesland), biologisch teeltbedrijf Boerz (o.a. Bio Brass) in Zeewolde (45 ha, Flevoland), biologisch en natuurinclusief melkveebedrijf Hoeve Gaastzigt uit Rotstergaast (14 ha, Friesland), biodynamische zorgboerderij De Hondspol in Driebergen-Rijsenburg (4 ha, Utrecht) en agro-ecologische Burgerboerderij de Patrijs in Vorden (4 ha, Gelderland). Deze gronden worden tegen eerlijke voorwaarden en voor een realistische prijs gepacht aan deze boeren.

Biologische groenteteler Gerjan Snippe van Boerz (o.a. Bio Brass) in Zeewolde: “Aardpeer koppelt bezit en gebruik van grond los, en dat is een gezonde uitgangspositie. Op die manier kan ik me focussen op bewust beheer en hoef ik niet meer te gaan voor altijd maar een maximale opbrengst.”

Vogelbescherming Nederland en Landschapsbeheer Gelderland stappen in de obligatielening omdat deze past in hun beleggingsbeleid èn bijdraagt aan de natuurdoelstellingen. Beide organisaties zijn bijzonder blij met de investering in Burgerboerderij de Patrijs, een agro-ecologische burgerboerderij die zich inzet voor boerenlandvogels en inheemse bomen en struiken op het boerenbedrijf. Kees de Pater van Vogelbescherming Nederland verwelkomt de specifieke aandacht die uitgaat naar bescherming van boerenlandvogels.

Arjan Vriend van Stichting Landschapsbeheer Gelderland: “Dankzij de aankoop van grond voor Burgerboerderij de Patrijs wordt er een bijdrage geleverd aan het herstel van het Achterhoekse landschap en de kenmerkende biodiversiteit”.

Ook Triodos Regenerative Money Centre neemt deel aan de obligatie-uitgifte, naast het feit dat ze mede-initiatiefnemer zijn.

Nu de Samen voor grond obligatie succesvol geplaatst is, onderzoekt Aardpeer nieuwe mogelijkheden om door te gaan met het aankopen van landbouwgrond voor natuurvriendelijke boeren en voedselinitiatieven. Kees van Biert, mede-initiatiefnemer van Aardpeer en voorzitter van BD Grondbeheer, sluit naast publieke financieringsinstrumenten ook maatwerk voor investeringsmaatschappijen niet uit. “In het najaar hopen we terug te zijn met een tweede Samen voor grond obligatie en nieuwe producten voor specifieke doelgroepen, zoals private banking of maatschappelijk betrokken organisaties.

Naast beleggen kan schenken ten behoeve van Aardpeer belastingvrij aan ANBI Stichting BD Grondbeheer. Met elke gift worden er vierkante meters grond vrijgekocht. De volledige opbrengst gaat naar de aankoop van landbouwgrond voor natuurvriendelijke boeren en voedselinitiatieven.

Share Button