Investeer in Wocozon: duurzame zonne-energie voor sociale huurwoningen

Alle bewoners van sociale huurwoningen moeten kunnen profiteren van zonne-energie. Dat is de ambitie van Wocozon. Met de huidige energieprijzen is dat urgenter dan ooit. Funding om te investeren in verduurzaming van de woningen is bij woningcorporaties vaak beperkt. Daarom is er Wocozon. Help mee om de verduurzaming van sociale huurwoningen te versnellen en de energierekening van sociale huurders betaalbaar te houden door een lening te verstrekken tegen 7,0% rente (netto 6,2% rente) per jaar en een looptijd van 5 jaar.

Wocozon plaatst al 10 jaar zonnestroominstallaties op daken van sociale huurwoningen en de woningcorporatie huurt of koopt die installaties. Met deze crowdfunding willen zij het aantal installaties voor woningcorporaties versneld uitbreiden, zodat nog meer bewoners van sociale huurwoningen lagere stroomkosten hebben.

Voor het komende jaar heeft Wocozon als doel de portefeuille te vergroten met nog eens 10.000 installaties. Dit betekent een additionele opwek van 197 GWh en besparing van 89.000 ton CO2 over de levensduur van het project (25 jaar). Als weer wordt uitgegaan van een kostenbesparing van € 0,05 per kWh voor bewoners (dit verschil is de laatste maanden vele malen hoger) levert dat een besparing op van 9,8 miljoen euro voor bewoners. Triodos Bank is de senior financier van deze systemen en zal een bedrag van EUR 8.500.000 financieren. Daarnaast is een achtergestelde financiering nodig van EUR 1.548.000, wat nu opgehaald wordt met deze crowdfundingcampagne.

Help mee om de verduurzaming van sociale huurwoningen te versnellen en de energierekening van sociale huurders betaalbaar te houden door een lening te verstrekken tegen 7,0% rente (netto 6,2% rente) per jaar en een looptijd van 5 jaar.

Lening 7% rente | Help mee om de verduurzaming van sociale huurwoningen te versnellen

Financieringsvorm Achtergestelde lening

Bedrag min. € 516.000 max. € 1.548.000

Bruto rente 7% (netto 6,2% na inhouding beheerkosten)
Looptijd 5 jaar
Aflossing en rentebetaling Rentebetaling per jaar, voor het eerst op 1 januari 2024.
Aflossing start per 1 januari 2024 en vervolgens per jaar. Eerst vier maal een aflossing, eens per jaar, van 1 januari 2024 tot en met 1 januari 2027, op basis van een 19 jarig annuïtair aflosschema. Vervolgens wordt per 1 oktober 2027 het restant van de hoofdsom (90%) ineens afgelost d.m.v. herfinanciering.
Achterstelling Achtergesteld aan de financiering van Triodos Bank
Zekerheden Pandrecht: Tweede pandrecht op aandelen, activa en vorderingen;
Niet-onttrekking: Onttrekkingen aan het vermogen van Wocozon Revolve BV zijn niet toegestaan totdat de crowdfundinglening volledig is afgelost;
Terugstortverplichting: Een door Wocozon B.V. af te geven terugstortverplichting van de ontvangen ontwikkelvergoedingen (minimaal € 167k tot een maximum van € 500k) in het geval van default op de leningsovereenkomst.
Share Button