Drie van de vier opkomende landen verbeteren hun ESG-scores

  • 56 opkomende landen verbeteren hun ESG-scores, tegenover 16 die achteruitgaan, zo blijkt uit de ESG Lens van NN IP
  • De goed presterende landen Armenië, Kroatië, Georgië en Maleisië verbeterden in 2016-2019 snel
  • De integratie van ESG-factoren in EMD-beleggingsprocessen zorgt voor een meer holistische visie op risico’s en kansen

De integratie van sociale, milieu- en governance-factoren (ESG) in beleggingen in obligaties uit opkomende landen (EMD) is ingewikkeld, maar door verantwoord te investeren in EMD kunnen beleggers profiteren van sterke rendementen en tegelijkertijd bijdragen aan een meer duurzame wereld. Steeds meer wetenschappelijke onderzoeken laten zien dat het verbeteren van ESG-scores zorgt voor hogere risicogecorrigeerde rendementen*, maar dikwijls gaan beleggers voorbij aan hoe opkomende markten dit doen. In hoeverre doen opkomende markten er wat ESG betreft nog een schepje bovenop?

De ESG Lens van NN Investment Partners (NN IP), een waardevol instrument voor ESG-integratie in een breed scala aan beleggingsstrategieën, geeft één ESG-score voor elk bedrijf of land, rekening houdend met talloze datapunten. Kijken we naar overheidsgegevens, laat de ESG Lens zien dat 56 opkomende landen hun ESG-scores verbeteren. Dit is meer dan drie keer zoveel als het aantal dat verslechtert (16). Landen die het al goed deden en in 2016-2019 snel vooruitgang hebben geboekt, zijn Armenië, Kroatië, Georgië en Maleisië. Onder meer Angola, Kenia, Pakistan en Papoea-Nieuw-Guinea kwamen van ver, maar hebben een forse verbetering laten zien.

Marcin Adamczyk, Head of Emerging Market Debt, NN Investment Partners: “ESG-factoren kunnen een positieve of nadelige invloed hebben op de financiële performance. Op landenniveau kunnen ze bijvoorbeeld van invloed zijn op de economische groei, de overheidsfinanciën en de financieringskosten. De integratie van ESG-factoren kan ons dus helpen om risico’s proactief te beheersen en potentiële probleemgebieden en kansen in kaart te brengen om een beter beleggingsrendement te behalen. Voor onze EMD-strategieën passen we ESG-integratie toe in alle stappen van het beleggingsproces, en we sturen via engagement aan op structurele ESG-verbeteringen. De sleutel is een focus op de ontwikkeling – uit onderzoek blijkt dat betere scores als gevolg van structurele hervormingen kunnen leiden tot lagere risicopremies op staatsobligaties van opkomende landen, net als betere governance-, milieu- of sociale scores.”

NN IP neemt al sinds 1993 ESG-criteria op in haar EMD-strategieën en integreert alle drie de factoren (E, S en G) controleerbaar en structureel in deze EMD-strategieën. Het ESG-beoordelingsproces omvat een breed scala aan factoren en datapunten, waarbij onderwerpen als corruptie, transparantie, uitstoot en normen voor de volksgezondheid aan de orde komen.

Dataproblemen komen veel voor in opkomende markten. Daarom maakt NN IP gebruik van big data, aangevuld met kwalitatieve input van haar analisten, om voor elk land een ESG-scorecard op te stellen die kwalitatieve en kwantitatieve beoordelingen combineert. Erg belangrijk daarbij is de ESG Lens van NN IP, die gebruikmaakt van overheidsgegevens en is gebaseerd op twee fundamentele pijlers; de ESG Stability Indicator en de ESG Development Indicator. Voor de analyse van bedrijven gebruikt NN IP haar EMD Corporate ESG Scorecard en de ESG Lens voor bedrijfsgegevens.

Marcin: “De moeilijkheid zit hem in de kwaliteit van de data en het vermogen om de data te analyseren en tot de juiste conclusies te komen. Hier speelt ervaring een rol: je moet de data kunnen beoordelen en landen met elkaar kunnen vergelijken. Op deze manier kun je landen die vooruitgang boeken belonen en voorzichtig zijn ten aanzien van landen die achteruitgaan. Het is echter belangrijk om in al deze data de gemene deler te vinden en deze met het oog op de toekomst bruikbaar te maken. Hier komen ervaring en kwaliteit van het management om de hoek kijken.”

NN IP beheert een vermogen van USD 18 miljard in EMD-strategieën**, die allemaal ESG-geïntegreerd zijn. Klik hier voor een gedetailleerd overzicht van het ESG-integratieproces van NN IP voor EMD. NN IP integreert strenge ESG-criteria in 74% van haar totale beheerde vermogen**, op een structurele en gecontroleerde manier. De ambitie is om dit te verhogen naar 80% in 2023.

** Cijfers per 31 december 2020

* Bronnen: Berg et al, 2016, International Monetary Fund, 2017, Naoko, N & Lian, L., 2020; International Monetary Fund, 2017: The Effects of Data Transparency Policy Reforms on Emerging Market Sovereign Bond Spreads. Berg et al, 2016: Sovereign Bond Spreads and Extra-Financial Performance: An Empirical Analysis of Emerging Markets. Naoko, N & Lian, L., 2020: Measuring the Effect of Environmental, Social, and Governance on Sovereign Funding Costs.

 

Share Button