Verborgen beleggingsthema’s met impact

Van alle impactgerelateerde onderwerpen houden beleggers zich het meest bezig met klimaatverandering. In het turbulente jaar 2020 is het aantal aandelenbeleggingen rond het thema ‘beperking van klimaatverandering’ omhooggeschoten. Beleggers zagen de koersen van aandelen in producenten van elektrische voertuigen, groene nutsvoorzieningen, waterstof, zonnepanelen en windturbines enorm stijgen.

Dit zien we niet alleen terug in de aandelenkoers van Tesla (740% winst in 2020), maar bijvoorbeeld ook in de S&P Clean Energy Index. Deze index vertoonde een stijging van 141% in 2020 tegenover een min of meer stabiele koers in de vier jaren daarvoor.

Deze ontwikkeling komt niet echt als een verrassing. Het aantal klimaatgerelateerde natuurrampen is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen, met zware stormen, overstromingen, droogte en bosbranden als een treurig teken dat de fysieke risico’s van de opwarming van de aarde zich reeds openbaren. In de afgelopen drie jaar is de klimaatgerelateerde schade gestegen tot boven de $650 miljard, wat neerkomt op 28 basispunten van het mondiale Bruto Binnenlandse Product (BBP). Klimaatverandering wordt dan ook inmiddels erkend als een relevant thema voor bedrijven en vermogensbeheerders.

Met andere woorden: beleggen in klimaatverandering is ‘hot’ en in dit deel van de markt zijn zowel de waarderingen als de volatiliteit gestegen. Vanwege meer overheidsregulering ten aanzien van klimaatverandering, grotere zichtbaarheid door beleggers, minder zicht op subsidies, kwantitatieve versoepeling en de markten is het moeilijk te zeggen of er sprake is van een overwaardering van deze aandelen of dat de grotere volatiliteit en koersbewegingen worden veroorzaakt door de irrationele inflatie van de groene bubbel danwel dat er sprake is van rationele beleggingen, omdat de wereld verandert. Wat echter interessanter is, is dat het goed zou zijn om naast klimaatverandering ook te kijken naar andere thema’s die veel invloed hebben. Rendementen op de lange termijn en blootstelling aan deze andere thema’s kunnen nu kansen bieden voor beleggers; kansen die in de toekomst wellicht verdwenen zullen zijn, omdat de risico’s en kansen tegen die tijd ten volle in de koersen zullen zijn opgenomen.

Lees het volledige artikel van Caspar Snijders, Portfolio Manager Global Equity Impact strategy and Systematic Strategies bij ACTIAM

 

 

Share Button