Impact investing: het beste voornemen voor 2018

Ruim twee jaar geleden hebben de Verenigde Naties (VN) een ambitieuze agenda aangenomen voor een betere wereld in 2030: The Sustainable Development Goals (SDG’s). Het betreffen zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen die van toepassing zijn op alle landen, arm en rijk. De doelen zijn zeer divers zoals het beëindigen van armoede en honger, het bereiken van gendergelijkheid en het tegengaan van klimaatverandering. Met impact investing kunt u bijdragen aan het bereiken van deze doelen en tegelijkertijd profiteren van de economische kansen die daarbij ontstaan.

Vooruitgang

Het nieuwste wereldwijde voortgangsverslag over de SDG’s laat weliswaar zien dat er nog heel veel moet gebeuren, maar ook dat er op enkele gebieden al vooruitgang wordt geboekt. Steeds meer mensen leven boven de absolute armoedegrens. Minder kinderen onder de vijf jaar zijn ondervoed. Het aantal vrouwen dat sterft tijdens de bevalling neemt af. De werkloosheid daalt wereldwijd. Meer en meer kinderen, vooral meisjes, hebben toegang tot onderwijs. En tot nu toe hebben maar liefst 171 van de 195 deelnemende landen het klimaatakkoord van Parijs geratificeerd.

Maar er is meer nodig

Voor het realiseren van de SDG ’s in 2030 moeten overheden, bedrijfsleven, hulporganisaties en ontwikkelingsbanken samenwerken en, niet onbelangrijk, vooruitgang tonen. Er is uiteraard ook meer geld nodig, volgens de VN jaarlijks circa € 2,1 biljoen (€ 2.100 miljard). De Nederlandse economie vertegenwoordigt ongeveer 1% van de wereldwijde economie. Een (te) simpele rekensom maakt dat onze extra bijdrage aan het tekort jaarlijks € 21 miljard zou moeten zijn. Met een begroting van € 277 miljard is het niet waarschijnlijk dat onze overheid een dergelijk bedrag zal opbrengen. En hoe zit het met goede doelen? Uit jaren van onderzoek door Geven In Nederland blijkt dat we in Nederland jaarlijks ca. 0,7% (€ 5,7 miljard) van ons Bruto Nationaal Product (BNP) aan goede doelen geven. Hoewel de Amerikanen ruim 2,1% van hun BNP aan goede doelen geven lijkt een vervijfvoudiging van onze filantropische giften wel wat veel gevraagd. Andere duurzame financieringsbronnen zijn dus hard nodig.

SDG’s als businesscase

De Business & Sustainable Development Commission heeft in januari een rapport uitgebracht waaruit blijkt dat de SDG’s een bedrag van tenminste $ 12 biljoen aan kansen voor ondernemers en investeerders opleveren in vier economische sectoren: 1. voedsel en landbouw, 2. steden, 3. energie en materialen en 4. gezondheid en welzijn. Deze sectoren vertegenwoordigen ongeveer zestig procent van de reële economie en zijn cruciaal voor het behalen van de wereldwijde doelen.

Bijdragen met impact investing

Behalve door aan goede doelen te geven kunt u ook een significante bijdrage leveren als belegger in impact-investingfondsen. U investeert daarmee in bedrijven die zich committeren aan het realiseren van de SDG’s en tegelijkertijd streven naar een financieel rendement. U kunt onder andere denken aan microfinanciering of groene obligaties. Impact investeringen rapporteren periodiek over hun maatschappelijk rendement en over hun bijdrage aan één of meerdere SDG’s zodat u weet hoe uw belegde vermogen bijdraagt aan het bereiken van de SDG’s.

Andrew Mackay, adviseur Charity & Impact Investing bij Van Lanschot.

Share Button