Joyce van der Est (ASN Bank): “Bankieren met de menselijke maat”

Bankieren met de menselijke maat: dat is de missie van de Volksbank, waarvan ASN Bank onderdeel uitmaakt. ‘Vanuit die missie gebruiken we de gegevens van onze klanten alleen voor onze dienstverlening en nergens anders voor’, zegt directeur Joyce van der Est.

Hoe gaat ASN Bank vanuit de missie Bankieren met de menselijke maat om met gegevens van klanten?

‘Regelmatig krijg ik daarover vragen van klanten. Ik begrijp goed dat dat belangrijk voor ze is, want dat is het voor mij ook. Als ik mijn gegevens aan een organisatie toevertrouw, wil ik ook dat die daar verantwoord mee omgaat. Zo kunnen de klanten van ASN Bank erop vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met alle persoonlijke gegevens, zoals betaaltransacties, adresgegevens en personalia. Dat hebben we vertaald in een datavisie. Die luidt: de klant is en blijft de baas over zijn gegevens. Dat klinkt eenvoudig en dat is het ook: de klant heeft de regie over zijn eigen data. We verkopen die data niet aan derden. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant kunnen zijn data niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor ze aan ons zijn verstrekt. We zien data dan ook niet als nieuw verdienmodel.’ 

Volgens de Europese richtlijn PSD2 moeten banken hun klanten de mogelijkheid bieden hun data met externe partijen te delen. Hoe past dat in deze datavisie?

‘Samen met de Volksbank hebben we twee unieke stappen gezet. Ten eerste hebben we de ‘hoofdschakelaar’ in de mobiel bankieren-omgeving ingebouwd. Een schakelaar die je symbolisch moet overhalen, heel bewust, om data te mogen delen. Zo zorgen we samen voor de privacy van de klant. Doordat we de hoofdschakelaar inzetten past PSD2 nog steeds bij ons uitgangspunt: de klant bepaalt. Jij haalt zelf de hoofdschakelaar over in de de app ASN Mobiel Bankieren. Daarmee kun je bewust je data vrijgeven aan een derde partij. Ten tweede hebben we vorig jaar, samen met onder meer Privacy First, een privacygedragscode ontwikkeld. Die geeft ons de mogelijkheid klanten te helpen hun risico’s in kaart te brengen en te bepalen aan wie zij hun financiële data kunnen toevertrouwen. We vinden het belangrijk dat niet alleen onze klanten, maar ook klanten van andere banken kunnen profiteren van onze gedragscode. Daarom hebben we de verdere ontwikkeling ervan dit jaar overgedragen aan Betaalvereniging

Nederland.’

Wat is die hoofdschakelaar precies? 

‘Stel dat een bedrijf op zijn website aan jou vraagt of het toegang mag tot je bankgegevens bij ASN Bank. Als je dat wilt, klik je op ‘ja’. Vervolgens kom je op een webpagina van ASN Bank terecht waar je dat bedrijf heel uitdrukkelijk toegang moet geven tot jouw bankgegevens. Dat gaat weliswaar heel klantvriendelijk, maar je hebt wel je ASN Digipas nodig. Het is dus geen kwestie van klik-klik-klaar. De klant heeft een hoofdschakelaar voor elke rekening. Als die uit staat, kan hij de gegevens van die rekening nooit delen. Als de hoofdschakelaar aanstaat, kan de klant per bedrijf toestemming geven om gegevens van de betreffende rekening te delen. Zo voorkomen we dat de klant al zijn gegevens met één druk op de knop weggeeft.’

Is ASN Bank er dan tegen dat klanten hun data delen?

‘Nee, natuurlijk kan de klant zijn gegevens delen, maar alleen als hij daar bewust toestemming voor geeft. Dat betekent ook dat hij zich realiseert dat de privacyregels van het ontvangende bedrijf van toepassing zijn.  En dat de data die hij eenmaal heeft vrijgegeven, dat ook blijven. De klant kan zijn toestemming aan een extern bedrijf altijd intrekken, maar het bedrijf houdt eenmaal vrijgegeven data. Waar het ASN Bank en de Volksbank om gaat, is onze duurzame relatie met de klant. Die moet erop kunnen vertrouwen dat zijn data bij ons veilig zijn.’

Wat is PSD2?

Payment Service Directive (PSD) is een Europese richtlijn die betaaldiensten in de Europese Unie reguleert. PSD1 regelde een uniforme betaalmarkt binnen de Europese Unie – denk aan het gemak van SEPA-betalingen tussen Europese landen. Ook zette PSD1 de betaalmarkt open voor niet-bancaire bedrijven die met een vergunning van De Nederlandsche Bank betaaldiensten mogen aanbieden aan consumenten. De herziene versie PSD2 moet tot meer innovatie en concurrentie leiden. Een belangrijke wijziging is dat banken derde partijen toegang moeten geven tot de betaalrekening van hun klant, als de klant daarvoor zelf toestemming geeft.https://goedgeld.asnbank.nl/september_2019/menselijke_maat/

Dit artikel is overgenomen uit goedgeld magazine van ASN Bank (september 2019)

Share Button