Investeren in de cloud: vermindering van uitstoot, maar niet van alfa

  • Cloud computing neemt enorme vlucht doordat technologiegiganten flink investeren in deze digitale transformatie
  • Op cloud computing gebaseerde infrastructuur leidt tot lagere CO2-uitstoot en lager energieverbruik
  • Beleggen in cloud computing verkleint onze CO2-voetafdruk en verbetert het rendement

De datacentra, die onze levensstijl waarbij we altijd online zijn, ondersteunen verbruiken 3% van de wereldwijde energievoorziening en produceren 2% van de broeikasgassen. Hiermee is cloud computing vergelijkbaar met de luchtvaartsector. Maar waar luchtvaartmaatschappijen kampen met hogere brandstofprijzen en krimpende marges, vergroot cloud computing de energie-efficiëntie en zorgt het voor duurzame groei. NN Investment Partners heeft de mogelijkheden van alfa-generatie onderzocht voor beleggers die over willen stappen naar cloud computing, waarmee de CO2-voetafdruk wordt verkleind zonder dat het ten koste gaat van het rendement.

Cloud computing verwijst naar het uitbesteden van IT-activiteiten door ondernemingen, van gegevensopslag tot software. Het economisch model van cloud computing is gebaseerd op het spreiden van de kosten van datacentra door deze te delen met verschillende gebruikers, wat resulteert in een efficiënter gebruik in vergelijking met individuele datacentra. Een veilige cloud infrastructuur maakt innovatie mogelijk en biedt connectiviteitsvoordelen, terwijl tegelijkertijd de gegevens van klanten en burgers worden beschermd tegen cybercriminaliteit.

De toename van op cloud computing gebaseerde bedrijfsmodellen biedt nieuwe mogelijkheden om te beleggen in ondernemingen die de digitale overstap maken. Bedrijven als Adobe, Intuit en Microsoft spelen een voorname rol in de digitale transformatie van onze economie en zullen de komende jaren naar verwachting het meest profiteren van het verleggen van IT-budgetten naar de cloud, met name door de verschuiving van lokaal opgeslagen  applicaties naar de cloud. De sector als geheel biedt gunstige groeimogelijkheden, een aantrekkelijk op abonnementen gebaseerd bedrijfsmodel, en het heeft een positieve impact op het milieu. Nu cloud computing en de digitale transformatie hot topics zijn in de bestuurskamers, staat in de nabije toekomst niets een groei van de sector als geheel in de weg.

Hendrik-Jan Boer, Head of Sustainable & Impact Equity Investing: “Onze duurzame aandelenfondsen, zoals het NN (L) Global Sustainable Equity fonds [1], bevinden zich in een uitstekende positie om te profiteren van de groei in cloud computing (bijvoorbeeld, door participaties in bedrijven als Adobe, Intuit en Microsoft). Deze beleggingen hadden al een positieve impact op zowel onze CO2-voetafdruk als op het genereren van alfa.[2] Wij verwachten dat naarmate de digitale transformatie zich verder ontwikkelt en cloud computing steeds meer de norm wordt, de mogelijkheden toenemen voor beleggers die hun CO2-uitstoot willen verlagen maar evengoed alfa willen genereren.”

Vanuit milieuperspectief zien wij ook het voordeel van cloud computing. Een op de cloud gebaseerde infrastructuur heeft een efficiënter energiegebruik dan de traditionele lokale infrastructuur. De servercapaciteit in de cloud wordt afgestemd op de wisselende vraag zodat klanten uitsluitend de energie gebruiken die nodig is, waardoor zij hun CO2-voetafdruk verkleinen. Zogenaamde ‘hyperscale’ aanbieders van clouddiensten als Adobe, Microsoft Azure en Amazon Web Services (die de cloud infrastructuur van Intuit levert) hebben toegezegd alleen nog volledig hernieuwbare energie te gebruiken, en ze hebben al aanzienlijke vooruitgang in die richting geboekt. Beleggers die hun CO2-voetafdruk willen verkleinen, kunnen dit doen door te beleggen in technologiegiganten die zich hebben toegelegd op milieuvriendelijke exploitatie.

Hendrik-Jan Boer voegt hieraan toe: “Ook al biedt cloud computing talloze nieuwe mogelijkheden, de digitale transformatie is niet zonder risico’s. Zo zijn de fondsen die zich toeleggen op cloud computing momenteel overgewaardeerd. Daarnaast zijn er risico’s op het gebied van cyberveiligheid.  Bij onze beoordeling wordt met deze factoren rekening gehouden en al onze beleggingsbeslissingen zijn gebaseerd op zorgvuldige analyses. Ook als rekening wordt gehouden met deze risico’s, zijn wij nog altijd van mening dat de cloud milieuvriendelijker is. Door cloud computing worden niet alleen miljarden aan energiekosten bespaard, maar kan ook de CO2-uitstoot met miljarden tonnen worden verminderd. Door via onze duurzame aandelenfondsen te beleggen in cloud computing-aandelen bieden wij onze klanten duurzame groeimogelijkheden gekoppeld aan een kleinere CO2-voetafdruk, zonder dat dit ten koste gaat van het rendement.”

[1] Het NN (L) Global Sustainable Equity is een subfonds van NN (L), gevestigd te Luxemburg. NN (L) beschikt over een vergunning van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) te Luxemburg. Het fonds is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het prospectus, het supplement en de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) zijn verkrijgbaar via www.nnip.nl.

[2] Uitsluitend ter illustratie. Bedrijfsnaam, uitleg en argumenten worden als voorbeeld gegeven en vormen geen aanbeveling om het aandeel te kopen, te houden of te verkopen. Het effect kan op elk moment uit de portefeuille worden/zijn verwijderd zonder voorafgaande kennisgeving.

Share Button