Klimaat domineert huidige debat en kaapt zo het thema duurzaamheid

De koepelorganisatie van institutionele beleggers Eumedion vraagt in haar jaarlijkse speerpuntenbrief aan beursgenoteerde bedrijven aandacht voor de risico’s van klimaatverandering. Volgens een bericht in het FD van 11 oktober moeten beursgenoteerde ondernemingen de risico’s van klimaatverandering voor hun verdienmodel en strategie analyseren en beschrijven. Het klimaatakkoord van Parijs krijgt op deze manier steeds meer gevolg in de reële economie. Veel bedrijven, zowel beursgenoteerd als niet-beursgenoteerd, ondernemen actie om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen zoals die in december 2015 in de Franse hoofdstad werden afgesproken.

Het thema klimaat is hiermee al lang niet meer het exclusieve domein van de groene lobby en pioniers, maar sterk gestegen op de prioriteitenlijst in de board rooms. De initiatieven van beleggers en organisaties zoals Eumedion hebben daar zeker aan bijgedragen. Dat is een goede zaak, aangezien het klimaat nauwelijks genoeg aandacht kan krijgen.

Toch moeten we ervoor waken dat het klimaat het thema duurzaamheid niet volledig kaapt. Duurzaamheid verdient een veel bredere aandacht dan alleen het klimaat en het zou jammer zijn als de aandacht voor het klimaat ten koste gaat van andere belangrijke thema’s zoals armoede, gezondheidszorg, biodiversiteit en de circulaire economie. Ook hier liggen namelijk belangrijke kansen en risico’s voor ondernemingen.

De Sustainable Development Goals, onderdeel van de 2030 Agenda voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties, kunnen een goed uitgangspunt vormen bij een brede duurzaamheidsagenda. In september 2015 heeft de VN 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) aangenomen als onderdeel van de nieuwe duurzame ontwikkelingsagenda. De 17 doelstellingen zijn globaal onder te verdelen in drie megatrends: klimaat, ecosystemen en welzijn. De lijst van SDG’s laat zien dat klimaat weliswaar een van de belangrijkste Global Goals is, maar zeker niet de enige.

Door de dominantie van het klimaat in het duurzaamheidsdebat hebben de overige SDG’s veel minder aandacht gekregen. Het zou goed zijn als ondernemingen de dominantie van het klimaat in het duurzaamheidsbeleid weten te balanceren en de complete lijst van Sustainable Development Goals integreren in hun strategie. De onderneming kan dan zelf selecteren wat relevant is en waar zij een bijdrage kan leveren. Dat gebeurt echter nog maar mondjesmaat.

Een goed voorbeeld van een onderneming die dit wel doet is het Duitse SAP. SAP heeft voor elk van de SDG’s gedefinieerd waar het een positieve impact kan hebben en waar het negatieve impact kan vermijden. De positieve impact wordt veelal gecreëerd door de ontwikkeling van nieuwe producten (bijvoorbeeld de ontwikkeling van software die bijdraagt aan oplossingen op het gebied van gezondheidszorg of onderwijs), terwijl de negatieve impact vooral moet worden vermeden in de eigen huishouding (bijvoorbeeld afval, arbeidsomstandigheden). Om die reden hebben wij het aandeel SAP opgenomen in ons aandelenfonds.

Beleggers moeten een veel actievere rol spelen om duurzaamheid breed te integreren in de samenstelling van de portefeuille. Veel beleggers praten veel over duurzaamheid maar doen in de praktijk nog maar weinig. Ze benaderen duurzaamheid vooral defensief. Waar duurzaamheid wel serieus wordt genomen gaat men vaak over tot uitsluiting van de slechteriken of is er sprake van een best in class benadering waarbij wordt gekozen voor de meest duurzame speler in de sector (zoals de meest duurzame olieproducent of luchtvaartmaatschappij).

Dat is jammer want voor beleggers valt er veel te winnen wanneer duurzaamheid in brede zin integraal wordt meegenomen in het beleggingsproces. Binnen deze filosofie versterken duurzaamheids- en financiële aspecten elkaar en zijn zij dus onderdeel van één en dezelfde analyse.

Bedrijven met een brede duurzaamheidsagenda zijn meer gericht op de lange termijn, doen meer aan innovatie, hebben een beter businessmodel en kennen een lager risicoprofiel. Duurzaamheid is daarmee onderdeel van kwaliteit en duurzaamheid biedt daarmee voor de belegger een positieve bijdrage aan het risico- en rendementsprofiel van een beleggingsportefeuille.

Remco Vinck (partner DoubleDividend). Eerder als opiniestuk gepubliceerd in Het Financieele Dagblad op 18 oktober 2016

Share Button