Het nieuwe rendement: impact investing!

Wereldwijd ontstaat in toenemende mate aandacht voor duurzaamheid en de noodzaak om de wereld goed achter te laten voor toekomstige generaties. De Verenigde Naties hebben in 2015 een nieuwe mondiale duurzame-ontwikkelingsagenda voor 2030 opgesteld. Deze agenda bevat zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) om de wereld tot ‘een betere plek te maken in 2030’. Om deze doelen te kunnen behalen zijn significante investeringen nodig, die niet alleen van overheden moeten komen, maar ook van institutionele en private partijen.

Beleggers en investeerders kunnen hieraan een bijdrage leveren met impact investing. Maar wat verstaan we onder impact investing, en hoe onderscheidt zich dat van duurzaam beleggen?

Impact investing

Het meest simpele onderscheid is doing less harm (duurzaam beleggen) versus doing good (impact investing). Bij impact investing wordt belegd in bedrijven of instellingen met de nadrukkelijk intentie om in positieve zin bij te dragen aan een betere wereld. Oftewel, naast een financieel rendement wordt ook een aantoonbaar maatschappelijk rendement nagestreefd. Deze bedrijven en instellingen richten zich bijvoorbeeld op de bestrijding van armoede of jeugdwerkloosheid, het ontwikkelen van medicijnen voor ‘vergeten ziektes’ of de ontwikkeling van (milieu)technische innovaties.

Toenemende interesse onder particulieren

Steeds meer particuliere beleggers baseren hun beleggingskeuzes op financiële én niet-financiële criteria. Uit onderzoek van Van Lanschot onder miljonairs in Nederland blijkt dat steeds meer mensen interesse hebben in impact investing. Vooral de jongere generatie: bijna 50% van de personen jonger dan vijftig jaar heeft interesse in impact investing. Ruim 15% van hen houdt zich al bezig met impact investing, heeft daar gemiddeld 16% van zijn vermogen in geïnvesteerd en is bereid dat met nog eens 20% te verhogen.

Een goede strategie

Ook bij onze klanten komt de wens om een maatschappelijk rendement te maken steeds meer voor. Maar waar moet je dan zoal rekening mee houden? Er zijn verschillende vragen om op voorhand bij stil te staan. Aan welke thema’s zou je bijvoorbeeld een bijdrage willen leveren? En op welke manier? Welke investeringen sluiten aan op de thema’s die je van belang vindt? En hoe meet je hoeveel maatschappelijk rendement je maakt? Daarnaast kun je, behalve aan het investeren van vermogen, ook denken aan het ter beschikking stellen van tijd en kennis aan sociale ondernemingen. Stuk voor stuk aandachtspunten om te komen tot een goede strategie voor impact investing.

Wieke Maarleveld, productmanager & advisor Impact Investing bij Van Lanschot

Share Button