Wat weet uw financieel adviseur van Impact Investing?

Vers enthousiasme voor Impact Investing, investeren voor rendement, mens en milieu, ontmoet soms een harde koude werkelijkheid. Afhankelijk van de vermogen(somvang), interesses, achtergrond, geslacht & leeftijd van clientèle kunnen financieel adviseurs voorbereid zijn op de groeiende vraag nu de markt versnelt, verdiept en verbreedt.

Impact investing is hip & happening met groeipercentages in de honderden (385% in West Europa om precies te zijn volgens EuroSIF en Nederland absoluut kampioen1).

De groei wordt aangevuurd door nieuwe beleggingsproducten, marketing van nieuwe investeringsthema’s en innovatie binnen sectoren en ondernemingen. Die groei bouwt verder op de trackrecords van microkrediet & inclusive finance, community finance (VS), hernieuwbare energie, water & waste management, green & clean technology, gezondheidszorg & biotech etc. Daarnaast worden nieuwe technologieën versneld uitgerold die wereldwijd miljarden mensen toegang geven tot informatie, producten & diensten: ’tech for people‘.

Elke financieel adviseur kan de vraag naar impact investing verwachten van Millennials, Vrouwen, Vermogende klanten die ‘meer’ verwachten van hun vermogensbeheerder, multi generatie clientèle vooral die actief is in filantropie, technologie ondernemers en hun netwerken.

‘New Capitalism’2 wordt gebouwd op de ondernemingen die maatschappelijke uitdagingen oplossen en impact investing biedt hiervoor zowel Additioneel Groeikapitaal met lagere risico proposities als Katalyserend risico kapitaal met hoger rendement.

Bent u er klaar voor?

Op basis van 6 jaar onderzoek, trendwatching en investeren als kleine belegger schets ik vijf profielen, in de praktijk zijn het hybrides afhankelijk van het vermogen, want voor private banking klanten lopen banken en vermogensbeheerders een stuk harder dan voor kleine beleggers en ondanks de opmars van goedkope ETF’s en het afschaffen van kickback fees blijven fondsen favoriet.

  • Gordon Gecko
  • de Dreumes
  • de Beginner
  • de Gevorderde
  • de Goeroe
  • en de Generieke Distributeur

De koudste douche ervaring: Meet Gordon Gecko

Oeps: De financieel adviseur kan zijn onkunde of afkeer van impact investing niet succesvol verbergen. Schildert het af als een modeverschijnel met slecht(er) rendement in plaats van een verbreding en verdieping of duurzaam beleggen waar hij/zij ook al niet van gecharmeerd was (misschien m.u.v 31december tot 2januari.)

Who needs Who? De Dreumes: De financieel adviseur heeft passieve interesse in impact investing strategieë & kansen. Denkt dat het ingewikkeld is en dat er weinig toegankelijk aanbod is, wat exotische private equity beleggingsproducten. Algehele indruk: wat afwerend, cliche’s debiterend en risico’s  overdrijvend.

De Beginner: De financieel adviseur heeft voorzichtig interesse in impact investing strategieën & kansen biedt pro –    actief maatwerk advies aan private banking clientèle. Zonder thematische expertise haalt het die kennis wellicht extern op uw kosten. Wees op uw hoede bij frases als ‘voor meer informatie over impact investing neem contact op met uw    account manager‘….. Check de expertise (leeftijd & ervaring) van de toegewezen adviseurs en wees voorzichtig dat u   niet de professionele educatie of experimenten in impact investing financiert. Vraag Second opinions en google wat…..

Gevorderd: Deze financieel adviseur heeft oprechte interesse in impact investing en heeft haar portfolio & allocatie      onderzocht. Op basis van haar eigen expertise heeft het passende impact thema’s gekozen, een ‘standaard’ meet-        systeem en focust op de beleggingsproducten waar het verstand van heeft om haar expertise verder te ontwikkelen en   de clientèle meer te kunnen bieden. Nu nog een beperkt aanbod impact investment kansen meegroeiend met de markt.

Goeroe: Deze financieel adviseur is een ‘exclusieve’ impact investment ‘boutique’ met doorwrochte kennis van impact investments, strategieën & thema’s, werkt mee aan de ontwikkeling van nieuwe impact investment fondsen (meestal private equity). Heeft kennis van theories of change, onderscheidt diepe èn brede impact, ziet impact & sectorale kansen en monitort de markt. Verwacht maatwerk advies, breed aanbod kansen en een stevige fee voor een             indrukwekkend track record & toegang tot exclusieve producten en netwerken.

De Generieke distributeur: is een impact investing versneller pur sang, biedt ‘inclusive’ betaalbare toegankelijke impact investeringsproducten in alle asset classes & product types. Additioneel & Katalytisch kapitaal, informatie over impact thema’s en impact meting & rating.

Toekomstmuziek? Investeren via online brokers is goedkoop en biedt een breed aanbod in markten en producten. Maar het blijft nog wel wel zelf zoeken naar sectoren, ETF’s of ondernemingen. Informatie pover impact thema’s ontbreekt en Impact Metrics is beperkt tot ESG ratings. Sinds kort biedt BinckBank voor fondsen de Morningstar Wereldbolletjes aan (duurzaamheid: bedrijfsvoering & sectoren). Verder is het zelf zoeken, bijvoorbeeld in de beleggings universa van ASN Bank en Triodos Bank en in impact indices, bijvoorbeeld de Sustainable development Goals indices van MSCI (iShares)  en VigeoEIRIS (Wereldbank).

De meeste financieel adviseurs hebben een hybride profiel afhankelijk van hun expertise en ervaring en aanbod voor private banking en kleinere klanten.

1 http://www.eurosif.org/wp-content/uploads/2016/11/SRI-study-2016-HR.pdf pag. 36 (38 pdf)

2 http://democracyjournal.org/magazine/31/capitalism-redefined/

De 10 pag. toelichting op deze profielen, toelichting op het verschil tussen Thematisch & Impact Investeren (de 5P’s),  Catalyserend of Additioneel kapitaal, Impact meting, en namen van gevorderden, impact goeroe’s en generieke distributeurs staat hier: https://www.slideshare.net/alcanne/welk-profiel-heeft-uw-impact-investing-adviseur

Test uw kennis van feiten, mythes en fabeltjes over impact investing hier:

https://www.slideshare.net/alcanne/pdf-impact-investing-facts-myths-fallacies-pdf

Drs Alcanne Houtzaager MA focust op public equity impact investing en ontwikkelt Tools & Thoughpieces voor professionele en particuliere beleggers. Hiervoor volgt ze de ontwikkelingen in deze razendsnel groeiende sector met brede horizon: groeicijfers, sector & regio rapportages, agendering, wetenschappelijk onderzoek, uitzonderlijke investeerders etc.

Share Button