Top-5 Duurzame wereldwijde bedrijfsobligatiefondsen: Schroder aan kop

Duurzame beleggingsfondsen blijven in trek bij beleggers en beleefden een succesjaar in 2020. Hoewel daarbij de meeste aandacht naar duurzame aandelenfondsen gaat, neemt Thomas De Fauw van Morningstar voor de Top-5 van deze week duurzame bedrijfsobligatiefondsen onder de loep.

Fondshuizen spelen al enige jaren in op de toenemende vraag onder beleggers naar beleggingsfondsen die de factoren milieu, sociaal beleid en goed ondernemingsbestuur (ESG) integreren. Dit doen ze door nieuwe duurzame producten te introduceren en conventionele fondsen te herpositioneren als duurzaam fonds. Daarbij ging vaak als eerste de aandacht uit naar duurzame aandelenfondsen. Op zich hoeft dit niet te verbazen, want historisch gezien hadden obligatiebeleggers minder mogelijkheden tot engagement met bedrijven, gezien hun gebrek aan stemrecht.

Toch wordt steeds meer erkend dat het integreren van ESG-factoren in traditionele kredietanalyse goed aansluit bij het beleggen in obligaties. In tegenstelling tot de aandelenmarkt, keren emittenten vaak terug naar de obligatiemarkt om nieuwe financiering te zoeken of zich te herfinancieren, en krijgen obligatiebeleggers een unieke kans om risico’s te identificeren en emittenten direct aan te spreken wanneer ze tekortschieten op het gebied van duurzaamheid.

Verschillende benaderingen

Er zijn verschillende benaderingen tot duurzaam beleggen in vastrentende effecten, zoals het uitsluiten van bedrijven of hele sectoren met controversiële bedrijfsactiviteiten. Andere fondsbeheerders gaan een stap verder en integreren ESG systematisch in hun beleggingsproces of maken gebruik van positieve screening. Zogenaamde best-in-class-fondsen selecteren bedrijven met de hoogste ESG-scores in een bepaalde sector. Ook impact beleggen of themafondsen die volgens een bepaald duurzaam thema, zoals hernieuwbare energie of watervoorziening, beleggen zijn momenteel populair.

2020 was een uitzonderlijk jaar voor duurzame fondsen met een nieuw record aan instroom van beleggersgeld. Vorig jaar hebben duurzame fondsen, inclusief ETF’s die beschikbaar zijn voor Europese beleggers, een netto-instroom van 233 miljard euro aangetrokken, bijna dubbel zoveel als in 2019. Alleen al in het vierde kwartaal haalden duurzame fondsen bijna 100 miljard euro aan vers kapitaal op of 45% van het Europese totaal.

Ondertussen kwamen er 505 nieuwe duurzame fondsen op de Europese markt en werden meer dan 250 conventionele fondsen herpositioneerd. Het totaal van Europese duurzame fondsen stond op 3.196 eind vorig jaar. Over de laatste 12 maanden stroomde meer dan 6,3 miljard euro in Europese bedrijfsobligatiefondsen met een duurzaamheidsmandaat.

De top-5

In de top-5 van deze week de vijf best presterende duurzame wereldwijde bedrijfsobligatiefondsen over de laatste 12 maanden binnen de Morningstar categorie EUR Corporate Bond met een Morningstar Sustainability Rating van High of Above Average waarvan een distributievergoedingsvrije aandelenklasse beschikbaar is in Nederland.

De Morningstar Sustainability Rating is bedoeld om te meten hoe goed de uitgevende bedrijven binnen de portefeuille zijn in het beheren van hun materiële ESG-risico’s ten opzichte van hun Morningstar categorie. Deze rating vertelt dus niks over of duurzaamheidsoverwegingen in het beleggingsproces worden geïntegreerd. Die laatste komt wel aan bod bij het Morningstar ESG Commitment Level die vorig jaar werd geïntroduceerd en in combinatie met de kwantitatieve Morningstar Sustainability Rating kan worden gebruikt.

Schroder ISF Sustainable Euro Credit op 1

Op de eerste plaats in de Top-5 vinden we een fonds dat pas recent werden gelanceerd. Het fonds Schroder ISF Sustainable Euro Credit werd in december 2019 opgericht, heeft 245 miljoen Euro in activa onder beheer en wordt gemanaged door Saida Eggerstedt die eind-2019 overkwam van Deka Investment in Duitsland om hoofd duurzaam krediet bij Schroder te worden. Het fonds streeft ernaar om beter te presteren dan de ICE Bank of America Merrill Lynch Euro Corporate Index over een periode van drie tot vijf jaar door te beleggen in vast- en variabel rentende effecten uitgedrukt in euro.

Eggerstedt werkt rond enkele thema’s zoals gezondheid en welzijn, verantwoorde en duurzame mode en duurzame en betaalbare energie. Verder hanteert het fonds uitsluitingen op het gebied van milieu, sociale en mensenrechten. Zo worden bedrijven met meer dan 5% van hun omzet komend uit de productie van steenkool of tabak en alcohol uitgesloten. Topposities zijn er onder meer in Suez, Informa en Burberry Group. Het fonds krijgt van Morningstar een hoge duurzaamheidsscore van 20,2 en eindigt hiermee in het 3de percentiel binnen zijn categorie.

Top-5 Duurzame wereldwijde bedrijfsobligatiefondsen

Top 5 ESg obligaties BE

Dit artikel is eerder gepubliceerd op de website van Morningstar

Share Button