Zo zet Máxima zich in voor microkrediet

We horen vaak: “Microkrediet? Oh, dat is dat wat koningin Máxima doet!”. Microkrediet en Máxima zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niet vreemd, want de koningin is degene die microkrediet bij het brede publiek in Nederland op de kaart heeft gezet. Hoe zit dat precies?

Máxima’s werk 

Koningin Máxima heeft in Nederland een grote maatschappelijke rol. Naast het “ondersteunen van de koning bij het vervullen van zijn taken”, vervult ze zelf ook talrijke sociale functies. Veel hiervan gericht op het bieden van kansen aan mensen die het moeilijk hebben in de maatschappij. Zo is ze lid van de Raad voor Microfinanciering in Nederland, erevoorzitter van het platform Wijzer in geldzaken, lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en samen met koning Willem-Alexander beschermpaar van het Oranje Fonds.

Koningin Máxima en microkrediet in het buitenland 

Ook buiten Nederland is Máxima maatschappelijk betrokken. Ze heeft indrukwekkende functies waarbij ze zich inzet om de toegang tot financiële diensten te vergroten:

Verenigde Naties

In 2009 is koningin Máxima benoemd tot Speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling. In deze functie adviseert Máxima het hoofd van de VN en helpt om inclusieve financiering wereldwijd te stimuleren. Door nauw samen te werken met internationale partners zet ze dit thema wereldwijd steeds beter op de kaart. Máxima bezoekt regelmatig projecten en gaat dan in gesprek met gezinnen met lage inkomens, eigenaars van kleine bedrijven en beleidsmakers. Hiermee bekijkt ze welke financiële diensten echt verschil kunnen maken. Vervolgens zet ze zich in om regeringsleiders, landbouwdeskundigen en technische bedrijven met elkaar te verbinden. Door mensen en instellingen aan elkaar te verbinden, kan iedereen van elkaar leren en nieuwe samenwerkingen aangaan.

G20

Sinds 2011 vervult Máxima nóg een internationale rol op dit gebied: die van erevoorzitter van het wereldwijde samenwerkingsverband voor inclusieve financiering van de G20. Ook hierbij werkt koningin Máxima nauw samen met regeringen. Ze pleit voor samenwerking tussen alle betrokken partijen. Daarnaast zet ze haar ervaringen in om wereldwijd aandacht te geven aan het belang van toegang tot financiële diensten.

Het is daarom niet gek dat veel mensen aan Máxima denken als we het over microkrediet hebben.

Waarom Máxima het zelf liever niet over microkrediet heeft 

Net als bij Oikocredit vormt microkrediet een heel belangrijk onderdeel van koningin Máxima’s werk, maar ze doet meer dan alleen microkrediet. Waar microkrediet en Máxima vaak in een zin worden genoemd, gebruikt ze zelf liever de term ‘inclusieve financiering’. Dit is het overkoepelende begrip dat inhoudt dat arme mensen toegang krijgen tot het financiële systeem. Naast microkrediet gaat het hierbij ook om (ziektekosten)verzekering, pensioen en het openen van een bank- en spaarrekening. Vaak wordt gedacht dat dit ook onder microkrediet valt, maar is inclusieve financiering – waar microkrediet dus onderdeel van is – hiervoor de goede benaming.

Máxima en Oikocredit

Koningin Máxima pleit dus voor inclusieve financiering, met microkrediet als belangrijk onderdeel. Het belang hiervan, en de positie van Oikocredit hierin, bleek uit de toespraak die zij vier jaar geleden gaf ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van Oikocredit: “De wijze waarop Oikocredit wereldwijd bijdraagt aan een rechtvaardige en duurzame maatschappij is vandaag nog net zo relevant als 40 jaar geleden. Toen werd het verlenen van financiële diensten aan mensen met zeer lage inkomens niet als levensvatbaar beschouwd, maar de oprichters van Oikocredit hebben het tegendeel aangetoond”.

Corline Speijers, marketing & communicatie Oikocredit Nederland

Share Button