2018: opnieuw een recordjaar voor duurzaam beleggen (voor Robeco)

In 2017 schreven we dat duurzaam beleggen snel terrein aan het winnen was. 2018 werd het jaar waarin duurzaamheid definitief is doorgebroken, in ieder geval bij Robeco.

Enkele hoogtepunten waren:

  • Het duurzame vermogen onder beheer en in licentie bij Robeco steeg met 70% naar bijna EUR 27 miljard. Ondanks dalingen van de markt bleef het vermogen waarvoor factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and governance; ESG) zijn geïntegreerd in het beleggingsproces stabiel op EUR 100 miljard.
  • We zagen in de loop van het jaar een duidelijke stijging van de vraag naar nieuwe duurzame oplossingen. We hebben dan ook veel nieuwe oplossingen ontwikkeld. Sommige daarvan zijn gebaseerd op onze eigen ideeën, terwijl we andere hebben ontwikkeld in samenwerking met klanten.
  • RobecoSAM en Robeco hebben een methode ontwikkeld om op een objectieve manier de bijdrage te meten die bedrijven in een beleggingsportefeuille leveren aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.
  • Actief aandeelhouderschap is een belangrijk onderdeel van onze activiteiten op het gebied van duurzaamheid. De waarde van het vermogen onder engagement en waarvoor wordt gestemd bereikte in 2018 een record. Zo steeg het vermogen waarvoor we hebben gestemd van EUR 63 miljard naar EUR 70 miljard en hebben we gestemd op een recordaantal van 5.291 vergaderingen.
  • Een van de meest prominente engagementcases was het succes dat beleggers onder leiding van Robeco boekten met Shell, op het gebied van verantwoordelijkheid voor klimaatverandering bij de oliereus. Dat de onderneming ermee instemde om de beloning van het bestuur te koppelen aan de uitstoot van CO2 was een ongekende stap.
  • Onze inspanningen bleven niet onopgemerkt op de markt. We werden beloond met verschillende awards, zoals de titel ‘Sustainable CEO of the Year’ voor Gilbert Van Hassel. Daarnaast kregen we ook weer de gebruikelijke A+-ratings van de Principles for Responsible Investment van de VN.

Download het volledige engelstalige artikel (pdf)

Masja Zandbergen-Albers, Hoofd ESG Integratie bij Robeco

Share Button