Zeer forse groei van impact investing

De interesse van beleggers voor impact investing neemt snel toe, dat blijkt uit het jongste jaaronderzoek van de Global Impact Investing Network. Tegelijkertijd blijkt dat 90 procent van de beleggers boven verwachtingen presteert. Het onderzoek is verricht onder de 158 belangrijkste […] lees meer

Zonder duurzaam beleggen geen waardevast pensioen

Al langere tijd worstelen pensioenfondsen en hun uitvoerders met de vraag hoe ze precies invulling moeten geven aan hun verplichtingen ten opzichte van hun deelnemers. Bestaat die verplichting, kort samengevat, uitsluitend uit het tegen minimaal risico realiseren van een op […] lees meer

Pensioensector verhoogt ambitie duurzaam beleggen

Als alle pensioenfondsen gezamenlijk optrekken in de ontwikkeling van een meer duurzaam beleggingsbeleid, zou de sector als geheel aanzienlijk meer maatschappelijke en financiële waarde kunnen creëren. Dat is de kern van de toekomstverkenning die duurzame ondernemersvereniging De Groene Zaak (DGZ) […] lees meer

TenneT geeft eerste groene ‘Schuldscheine’ in Duitsland uit

TenneT Holding B.V. (kredietwaardigheidsscore A3/A-) heeft vandaag succesvol haar eerste zogeheten ‘groene obligaties’ (‘Schuldscheine’) in Duitsland uitgegeven. De obligaties hebben een totale waarde van 500 miljoen euro. Een ‘Schuldschein’ is een Duits schuldinstrument dat vergelijkbaar is met een obligatie. De obligaties […] lees meer

De derde dimensie: Impact van geld

De bankensector in Nederland beheert viermaal het Bruto Binnenlands Product, veel hoger dan het Europees gemiddelde. Maar wat doen onze banken eigenlijk met dat geld? Die vraag wordt naar inzicht van Sabijn Timmers -chief risk officer van Triodos Bank Group- […] lees meer

The Institutional Impact Investing Revolution

Institutional investments that generate social and environmental impact are increasing, and they are changing the field of impact investing as they go.  ABP, Europe’s second largest pension fund, with more than 380 billion euros (about $430 billion) under management, announced […] lees meer

Handreiking Verantwoord beleggen pensioenfondsen gepubliceerd

De Pensioenfederatie heeft het ‘servicedocument Verantwoord beleggen‘ gepubliceerd. Deze handreiking helpt een pensioenfonds  en visie en een beleid te vormen voor verantwoord beleggen, en hoe dit beleid te implementeren, monitoren en te evalueren. Doel van het servicedocument is om aan te […] lees meer